Nyheter

Vad rör sig i ett av Europas meteorologiska centra?

European Centre för Medium Range Weather Forecasts (ECMWF) är idylliskt beläget i Reading, Storbritannien. Centret rymmer 360 anställda från mer än 30 länder. Forskningsinstitutet arbetar dygnet runt för att skapa tillförlitliga, medellånga numeriska väderprognoser och annan data för medlemsländerna. Centret spelar en viktig roll för att förse nästan hela den europeiska kontinenten med meteorologiska data.

Att producera den numeriska datainformation är en mycket krävande uppgift eftersom flera variabler ingår i beräkningarna: data från satelliter, väderballonger, bojar och radar. Som en konsekvens krävs stora superdatorer för att utföra beräkningarna baserat på den enorma mängden information och tillhörande analys. Detta har lett till att ECMWF har beslutat att inrätta ett nytt datacenter i ett av sina medlemsländer. Valet föll till sist på UNESCO-staden Bologna i Italien.

Byggandet och designen av ett helt nytt datacenter är en stor uppgift och det stod klart från början att designförslaget hade en central roll för att säkerställa kvalitén i projektet. Studio TI som började göra planerna för datacentret, arbetade nära Victaulic för att säkra de bästa möjliga spårade mekaniska röranslutningslösningarna varvid företaget satte i gång med att designa konceptet för kylsystemet. Eftersom datacentret bearbetar tusentals bitar av information per sekund, dygnet runt, skapar detta en enorm mängd värme i processen.

En skräddarsydd kylsystemlösning

I samband med planeringen av det nya kylsystemet kontaktade Studio TI, röranslutningsspecialisten Victaulic. Designföretaget Studio TI använde sig sedan av sin Victaulics Virtual Design & Construction-tjänst (VDC) för att skapa 3D-modeller av det föreslagna röranslutningssystemet.

Ingenjören på Studio TI:s avdelning för mekaniska system, Lanfranco Ricci, hade bara lovord att ge när han talade om Victaulics proaktiva inställning till projektet.

– Det positiva förhållningssättet till Victaulic var otroligt trevligt att arbeta med. Redan från början förstod de vad som krävdes av projektet, och hur man bäst skapar ett system som fick datacentret att kylas ner så att väderprognoserna kunde fortsätta att flyta. Jag tycker särskilt att det digitala 3D-designkonceptet var imponerande, säger Lanfranco Ricci.

Och nu till vädret..

Platsen för det nya ECMWF-datacentret ligger i nya Tecnopolo di Bologna. Detta är ett 13 hektar stort område för offentliga och privata forskningsanläggningar. Rörsystemet Victaulic designade innefattade användningen av prefabricering innan leverans. Genom att prefabricera systemet kunde Victaulic säkerställa ett tillförlitligt system och produktion genom optimala förhållanden för kvalitetssäkring och kontroll. Med hjälp av det nya systemet övertalade de entreprenören Gianni Benvenuto S.p.A att godkänna en sådan lösning med tillhörande installation.

– Genom samarbetet med Victaulic, fick Studio TI och senare SITE en fördelaktig position då de hade en partner som nästan kunde ta över kylaspekten på egen hand. Victaulic strävar efter att vara mer än bara en tillverkare och leverantör till sina kunder. Företaget fungerar också som konsult genom att skapa designen för rörlösningarna, leverera produkterna och vara på plats för att utbilda byggarbetarna med hur man använder Victaulics produkter på bästa sätt.

En av Victaulics fördelar är företagets förmåga till skalbarhet och anpassningsförmåga vid framtida systemförändringar eller expansioner. Denna förmåga var fördelaktig jämfört med traditionella lösningar. En viktig komponent bakom entreprenörens val av Victaulic var den snabba och enkla installationslösningen som erbjöds. Som ett resultat av Victaulics installationsfärdiga teknik, Installation-Ready™, kan installationen ofta göras sju gånger snabbare än med traditionella metoder. Detta sparar både tid och pengar, samtidigt som resurser finns tillgängliga som kan användas vid andra delar av projektet.

Lösningen har också banat väg för framtiden vid befintliga datacenter: utbyggnader som kommer att bli nödvändiga i framtiden kan göras helt utan användning av öppen låga. Det utgör en stor fara i datacenter men är nödvändigt för metoder som svetsning och lödning.

Det mekaniska utrymmet, den tekniska tunneln och distributionen av luft till datorkylsystemenheterna innehåller mer än 8600 anslutningar, 2400 armaturer och 990 ventiler. Dessa sträcker sig från DN40 på de mindre enheterna till DN350 i andra änden av skalan.

– Det råder ingen tvekan om att datacenter kommer att spela en viktig roll i framtidens digitala infrastruktur. Vi ser ett ökat beroende av dessa framöver, med ytterligare anbud på byggprojekt av datacenter. Vid detta tillfälle uppmuntrar vi alla företag som ska påbörja en sådan process att titta på det goda resultatet  datacentret i Tecnopolo di Bologna är ett exempel på: att utvärdera sina alternativ och få kontakt med pålitliga experter, säger Matteo Vecchiato, försäljningsingenjör på Victaulic.