Nyheter

Nu kan bränder i naturen upptäckas med hjälp av satelliter

MSB har tillsammans med SMHI, räddningstjänster och länsstyrelser utvecklat möjligheten att tidigt upptäcka bränder i naturen med hjälp av satelliter. Redan under denna säsong har bränder upptäckts med hjälp av satelliterna.

– På så sätt ökar möjligheten till en snabb och effektiv räddningsinsats, säger Leif Sandahl på MSB.

Ett generellt varmare klimat medför att säsongen för bränder i skog och mark förlängs i Sverige i framtiden. Samhällets aktörer behöver stöd för att både förebygga, hantera och upptäcka eventuella skogsbränder. Därför har MSB och SMHI tillsammans utvecklat möjligheten till tidig upptäckt av bränder i naturen med hjälp av satelliter. Potentialen för tekniken är, precis som skogsbrandbevakande flygplan, störst i glesbygd där sannolikheten till upptäckt är mindre från människor.

– Redan under denna säsong har bränder upptäckts med hjälp av satelliterna. Den 9 maj detekterades en brand i Kosta i Lessebo kommun i Småland cirka 25-30 minuter innan larm inkom på annat sätt. I den insatsen aktiverades även två helikoptrar för brandkämpning från MSB, säger Leif Sandahl, handläggare på enheten för naturolyckor och beslutsstöd på MSB.

Satellitdetektionen är ett nytt sätt att upptäcka bränder, men skogsbrandsbevakningen med flygplan finns fortfarande kvar och är en viktig del av bevakningen. Det är kombinationen av dem båda som ger stora förbättringar. Utöver satelliter och flygplan har allmänheten en viktig roll.

– Bränder i naturen upptäcks genom både skogsbrandbevakande flygplan och satellitdetektion. Men som allmänhet är man också en viktig del av att upptäcka bränder. Upptäcker du en brand någonstans i naturen så ska du ringa 112, säger Leif Sandahl.

Utveckling pågår fortsatt för att detektionerna i framtiden också ska generera larm direkt till räddningstjänsten via SOS Alarm.

Så fungerar satellitdetektion

Bevakningen sker med hjälp av två satelliter som används med ett möjligt tidsfönster mitt på natten cirka kl. 00-04 och mitt på dagen cirka kl. 12-16. Satelliterna passerar Sverige vid lite olika tidpunkter varje dag. Potentialen för tekniken är, precis som med de skogsbrandbevakande flygplanen, störst i glesbygd där sannolikheten till upptäckt är mindre från människor.

Bakgrund

Under 2020-2021 har MSB tillsammans med SMHI, kommunala räddningstjänster och länsstyrelser testat och utvärderat möjligheten med satellitdetektion av bränder. Syftet var att genom befintliga satelliters data utveckla förmågan att upptäcka bränder i ett tidigt skede och på så sätt kunna förhindra att de växer sig stora. Skogsbrandsbevakning med flygplan finns fortfarande kvar inom länen, och satellitdetektion kan ses som ett komplement till den bevakningen.