Nyheter

Fiskars Group och Outokumpu samarbetar: nytt utsläppsminimerat rostfritt stål för kokkärl

Fiskars Group är det första bolaget som använder av det nya rostfria stålet Circle Green från Outokumpu. Outokumpus rostfria stål Circle Green är en ny produktserie med utsläppsminimerat rostfritt stål, som har tillverkningsindustrins minsta koldioxidavtryck vad gäller rostfritt stål − 92 % lägre än det globala genomsnittet.* Det här rostfria stålet kommer att användas i kokkärlsprodukter av märket Fiskars som tillverkas i bolagets fabrik i Sorsakoski i Finland.

Användningen av rostfritt stål som tillverkats av återvunnet stål stödjer inte bara de båda företagens syfte att bli koldioxidneutrala, utan även Fiskars Groups mål att huvuddelen av bolagets omsättning ska komma från cirkulära produkter och tjänster senast 2030.

– Hållbarhet är en mycket viktig del i vår tillväxtstrategi för Fiskars Group. Vi kan uppnå våra ambitiösa hållbarhetsmål bara genom partnerskap. Samarbetet med Outokumpu är ett utmärkt exempel på hur hållbarhet beaktas vid varje steg på produktens resa: från innovativa råvaror med lägre utsläppsnivå till kokkärl av hög kvalitet och med lång livslängd, säger Nathalie Ahlström, verkställande direktör på Fiskars Group.

– På Outokumpu har vi länge samarbetat med Fiskars Group, och det känns helt naturligt att vi ska dela den här betydelsefulla milstolpen. Nu presenterar vi Outokumpus produktserie Circle Green, tillverkat av utsläppsminimerat rostfritt stål med det minsta koldioxidavtrycket i världen. Det gläder oss verkligen att Fiskars Group blir den första som använder sig av det”, säger Heikki Malinen, koncernchef och vd på Outokumpu.

Världens första parti av utsläppsminimerat rostfritt stål

Världens första smälta av rostfritt stål som är utsläppsminimerat i hela kedjan producerades i våras på Outokumpus tillverkningsenhet i Torneå i Finland. Ingen annan tillverkare av rostfritt stål har kunnat producera rostfritt stål med så låga utsläppsnivåer när man tittar på alla klimatutsläpp genom hela produktionskedjan. Outokumpu har granskat och optimerat utsläppen i varje produktionssteg, från smältprocessen för rostfritt stål och energiproduktion, till transport och råvaruproduktion.

*) Det utsläppsminimerade rostfria stålet har 92 % mindre koldioxidavtryck jämfört med det globala genomsnittet enligt Scope 1 till 3 i GHG-protokollet. Dessa siffror omfattar ingen koldioxidkompensation. Beräkningarna av utsläppsminskningen följer ISO-standarden 14067:2018 (Greenhouse gases — Carbon footprint of products) med vissa identifierade förenklingar. Beräkningarna har granskats av konsultföretaget WSP.