Nyheter

ABB Ability™ digitala lösningar hjälper CERN att öka energieffektiviteten i kritiska kylsystem

CERN, ett av världens ledande forskningsinstitut inom partikelfysik, och ABB har ingått partnerskap för att identifiera hur energieffektiviteten kan förbättras i de kyl- och ventilationssystem som finns i anläggningen nära Genève i Schweiz. Partnerskapet fungerar också som ett mönster för andra energiintensiva forskningsinstitut som önskar minska sitt koldioxidavtryck och öka tillförlitligheten.

Det icke-kommersiella projektet ska demonstrera hur datainsikter levererade av ABB Ability Digital Powertrain och serviceexpertis kan användas för att fatta bättre beslut om att spara energi och öka tillförlitligheten i storskaliga forskningsanläggningar. Idag svarar de motorer som används för att driva pumpar, fläktar, kompressorer och kyltorn för 20 procent av CERN:s totala energiförbrukning eller ungefär 260 gigawattimmar.

– Vårt innovationspartnerskap hjälper oss att nå en positiv samhällelig effekt av vårt arbete att förflytta gränserna för vetenskap och teknik på CERN, säger Han Dols, chef för Affärsutveckling och entreprenörskap på CERN. Vi har gått samman med ABB för att skapa insikter som hjälper oss att minska vårt egna elektriska fotavtryck då vi fortsätter med extrema tester i en så stor skala. Vi hoppas också kunna inspirera andra stora forskningsanläggningar och industrier att göra detsamma, och därför har vi kommit överens med ABB om att dela våra erfarenheter av detta projekt offentligt.

Mari E. Haapala, digital chef på ABB Motion:

– Vårt partnerskap med CERN kommer att visa vad man kan uppnå med insikter i digital energi och tillståndsövervakning som möjliggör smartare beslutsfattande för roterande elektrisk utrustning i en storskalig forskningsanläggning. Som partner till CERN ser vi fram emot att hjälpa dem på deras digitala resa mot en energieffektiv framtid.

Partnersamarbetet innebär att digitala prestandadata från hundratals industriella elmotorer och applikationer kan samlas in. Analyser utförda av ABB:s experter kommer att identifiera exakt var energi kan sparas, och hur mycket, genom att scheman eller laster justeras, eller genom uppgradering till högeffektiva motorer och frekvensomriktare (VSD). Dessa insatser kan typiskt ge 15 procents energibesparing eller mer.

Data kommer också att användas för tillståndsövervakning som säkrar kyl- och ventilationssystemens tillförlitlighet. Till exempel kan vibrationer som uppstår när komponenter närmar sig slutet av sin livslängd upptäckas. Därigenom kan CERN:s tekniker planera underhållet förebyggande och bibehålla tillgängligheten för kylsystem, där en halvtimmes oplanerat stopp skulle innebär två dygns stopp för experimenten. Omställningen från avhjälpande till förebyggande underhåll minskar också underhållskostnaderna.

De båda företagen ska också skapa digitala tvillingar av systemen. Det gör det möjligt för CERN att genomföra avancerad diagnostik och offline-provning av scenarier då de planerar anpassning av kylningen till nya experiment och ny infrastruktur. Projektets slutresultat är en vägvisare som talar om hur CERN kan fortsätta med energibesparingar och minska sin miljöpåverkan.

PÅ bilden: ABB samlar in digitala prestandadata från hundratals industriella elmotorer för att hjälpa CERN att öka energieffektiviteten i deras kritiska kylsystem