Nyheter

Hydroscand Group förvärvar Anderstorp Hydraulik

Per dagens datum har Hydroscand Group AB förvärvat 100% av aktierna i Anderstorp Hydraulik AB, ett av Sveriges ledande bolag inom hydrauliksystem och service. Bolaget omsätter cirka 75 miljoner SEK, med en god lönsamhet. Huvudkontoret ligger i Anderstorp.

Anderstorp Hydraulik AB grundades 1984 och deras huvudsakliga verksamhet är att leverera effektiv och professionell hydraulikservice och förebyggande underhåll till industrin.

Förvärvet går i linje med Hydroscand Group’s vision att vara kundens naturliga val inom slang, ledningskomponenter och tillhörande service. Anderstorp Hydraulik AB fortsätter att verka under eget namn och nuvarande VD, Sven Järnland, kommer att stanna kvar och leda verksamheten.

Idag har Anderstorp Hydraulik AB cirka 35 anställda och förvärvet förväntas att få en mindre positiv påverkan på koncernens resultat och ställning. Verksamheten kommer att inkluderas i Hydroscand ABs räkenskaper från och med den 1 juni 2022.

Frida Norrbom Sams, CEO Hydroscand Group AB:

– Vi välkomnar Anderstorp Hydraulik AB till Hydroscand Group. Vi bygger vidare på vårt långsiktiga partnerskap med Anderstorp Hydraulik som är ett välskött och kundfokuserat bolag med en god lönsamhet. I och med detta förvärv erhåller Hydroscand en marknadsledande position inom hydraulikservice i Sverige.

Sven Järnland, VD och styrelseordförande Anderstorp Hydraulik AB:

Vi är glada att få fortsätta vår resa tillsammans med Hydroscand Group AB. Vi har en lång historik som samarbetspartners ochvi är övertygade om att vi gemensamt bidrar till att öka kundernas och vår egen kunskap och expertis. Det ska bli spännande att fortsätta aktivt arbeta för både befintliga och framtida kunder.