Nyheter

Gruvföretaget Tapojärvi utvecklar cirkulära lösningar

Gruvföretaget Tapojärvi nöjer sig inte med att utföra tjänster för sina kunder inom gruvor och industri. I allt som görs söks nya möjligheter till cirkulär ekonomi. Geopolymer istället för plast vid övertäckning av deponier är bara ett exempel.

Tapojärvi är en finsk specialist på gruv- och fabrikstjänster och en engagerad främjare av cirkulär ekonomi. 20 anställda arbetar uteslutande med utveckling av nya arbetsmodeller för att främja cirkularitet. Det sker parallellt i en lång rad projekt just nu.

– Det finns alla möjligheter att göra gruvindustrin litet grönare. Exempelvis kan duk tillverkad av geopolymer ersätta plast när man täcker över deponier och alternativa typer av betong kan ersätta traditionell betong i byggnationer, säger Mari Pilventö, vd för den svenska verksamheten.

– Våra ägare är mycket intresserade av att förbättra miljön i allt vi gör. Vi försöker hela tiden se behoven och hitta på nya lösningar, tillföra något extra för våra kunder.

– Vi erbjuder lösningar för återvinning av industriella biprodukter och material som vanligen ses som avfall och vi skapar ny affärsverksamhet kring produkterna som tagits fram genom återvinning. Processerna sparar på naturresurser och minskar behovet av råmaterial betydligt.

På gruvområdet har företaget årtionden av erfarenhet när det gäller såväl underjordisk verksamhet som dagbrott och arbetar som en permanent del av produktionen i flera gruvor. Inom fabrikstjänster står materialbehandling i fokus. Och arbetet med cirkulär ekonomi går in i allt som sker.

Ortdrivning i Malmberget

I Sverige är Tapojärvi Sverige AB framför allt engagerat i ett flerårigt kontrakt om ortdrivning för LKAB vid järnmalmsgruvan i Malmberget i Gällivare. I det arbetet har man 60 personer engagerade.

Tapojärvi är ett privatägt företag, grundat 1955, med hemort i Torneå i norra Finland, nära svenska gränsen. Företaget har 800 anställda vid 13 verksamhetsställen i tre olika länder.

www.tapojarvi.fi