Nyheter

Boliden: ”Det behövs fler gruvor i Natura 2000-områden”

”Sverige har ett ansvar att möta klimatomställningens ökande efterfrågan med ökad produktion, i stället för att förlita oss på en ökad import från andra kontinenter.”

Det skriver Stefan Romedahl, Direktör, Boliden gruvor och Åsa Jackson, Direktör corporate responsibility, Boliden i en debattartikel i Expressen:

”Möjligheten till klimatomställning vilar i hög utsträckning på större tillgång till metaller och mineral för användning i fossilfri teknik. De största tillgångarna av dessa finns i Norrbotten och Västerbotten. Dessa län är samtidigt dem med störst utpekade Natura 2000-områden. Effektiva och förutsägbara prövningar för avvägningar i dessa frågeställningar är därför helt avgörande för att kombinera ett starkt miljöskydd med en mer trygg resursförsörjning i Europa.”

”Sverige, liksom övriga världen, står inför den moderna tidens största samhällsomvandling. Välfärdssektorn, akademin, näringslivet, civilsamhället och privatpersoner – alla ska vi ställa om. Ställa om till något mer långsiktigt. Ställa om till något bättre.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.expressen.se/debatt/det-behovs-fler-gruvor-i-natura-2000-omraden/