Nyheter

Biogas – naturligtvis för Thule Group

Hela idén bakom Thule Groups produkter är att underlätta friluftsliv. Det ligger därför i deras natur att agera etiskt med klimatet och miljön i åtanke. Det märks i allra högsta grad vid anläggningen i Hillerstorp, hemmaplan för verksamheten som grundades 1942, och en föregångare för smart sektorkoppling.

Anläggningen i Hillerstorp är Thule Groups enda tillverkande enhet i Sverige. Här sker även all design samt forskning och utveckling. I syfte att effektivisera processerna och pressa klimatavtrycket kartläggs energi-användningen regelbundet. Resultatet är att varje energislag används där det gör mest nytta i anläggningen, alltså producerar biogas all värme som behövs för lokalerna och processen.

Pionjärer på gasfronten

Gasnätet i Hillerstorp bygges tidigt 2000-tal. Thule Group såg direkt möjligheten att säga adjö till oljan och att göra gasen till nyckeln för fortsatt uppvärmning. Miljövinsterna var uppenbara, men gasen innebar även enklare hantering, mer bekvämlighet och större tillförlitlighet, med en sömlös väg från pipelinen till anläggningen.

De två befintliga oljepannorna konverterades till gas med nya brännare med en kapacitet på 400 resp. 900 kW. Dessa har tjänat företaget väl i snart två decennier. Dock står Thule Group inför att pensionera trotjänarna, vilket kan öppna upp för mer effektivisering och fler besparingar.

– Vi arbetar alltid med att förbättra vår process och miljöprofil. Det finns ett koncern mål att samtliga av våra nio tillverkande anläggningar ska ha 100 procent förnybar energi till 2030. Det har vi sedan länge bockat av i Hillerstorp. Vårt mål nu är att åstadkomma ännu mer och optimera energin, säger Kristian Fältengård, platschef för den småländska anläggningen.

Expansiv verksamhet

Thule Group är världsledande inom flera segment, och trenden med hemester/ staycation driver på affärerna som aldrig förr. Det har hänt – och händer ständigt mycket i Hillerstorp. 2021 byggdes lokalerna på 18 000 kvadratmeter ut med 8 000 kvadratmeter. Första halvan av 2022 tillkom 2 000 kvadratmeter för att möta rekryteringen av nya medarbetare. Ytterligare expansion är inte otänkbar – som börsbolag uttrycker man sig försiktigt.

Utbyggnad krävde kvalificerad kunskap

Senaste årets stora utbyggnad krävde att anslutningspunkter och ledningar behövde flyttas. Arbetet skedde i nära samarbete med Weums tekniker; processen bidrog dessutom till ökad säkerhet eftersom ledningarna kopplades till brandlarm.

– Hillerstorp är en unik anläggning; vi arbetar med hela kedjan från ritbordet igenom hela livscykeln till demontering och återvinning. Vi är även en föregångare inom gruppen. I sammanband med nybygget 2021 installerades en solcellsanläggning på 254 kW och i vår kommer den byggas ut till 500 kW
Det har även satsats mycket pengar på att bygga ut infrastrukturen för elbilar och idag finns det 78 laddpunkter. Dessutom fick vår nya utlastningshall infra-värmare, vilket både sparar pengar och bidrar till en behaglig arbetsmiljö, säger Kristian.

Nu 100 procent biogas

Så fort biogas blev kommersiellt tillgänglig 2015 var det ett självklart val för Thule Group. Idag har deras biogasförbrukning ökat något och står nu för cirka 35 procent av anläggningens totala energiförbrukning. Ökningen beror bland annat på att Thule Group 2016 etablerade en egen lackeringslina dedikerad för just produkterna som tillverkas i Hillerstorp.

– Att välja biogas stämde väl med våra miljöambitioner. Idag använder vi biogas till uppvärmning av lokalerna, till infra- värmare i den nya utlastningshallen och framför allt till lacklinan, där den är överlägsen för att värma dels förbehandlingens avfettningsbad, dels härdugnens Weiss- haupt-brännare som av processkrav är ställd på 160 grader Celsius, säger Lukasz Kwidzinski, EHS manager.

Ren värme

Tillförlitlighet, renhet, hög verkningsgrad och flexibilitet gör biogas idealisk för uppvärmning. Inte minst har Thule Group märkt fördelarna i utlastningshallen. Konventionell värme skulle kräva mycket längre uppvärmningstid för att uppnå samma behagliga temperatur. I stället sektionerar de två biogaseldade 21 meter långa gasinfravärmarna med cirka 21–50 kWh effekt de partier där medarbetarna arbetar. Värmen är direkt där och skön, som solvärme.

Likaså kan infravärmarna stängas av med minimal spillvärme.
Kristian och Lukasz beräknar ständigt helheten, många maskiner alstrar mycket värme som kan pressa gasförbrukningen. Energi- och värmeåtervinning innebär också betydande monetära besparingar, vi har sett att det krävs 66% mindre energi att driva en modern ventilationsaggregat med värmeåtervinning. 98 procents automatiserad närvarobelysning motsvarar en besparing på 100 000 kronor om året.

Övergången till LED gjorde att antalet armaturer kunde halveras. Å andra sidan krävdes något mer biogas för att kompensera värmebortfallet under vintern.

– Samtidigt har vi många maskiner som alstrar värme; det gäller att se till helheten Vi är ständigt på jakt efter minskad förbrukning men också att den ska förbättras.
Nu tittar vi på ännu smartare styrning, till exempel kopplad till väderprognoser. Då kan vi få ut mer av biogasen och de andra energislagen, säger Kristian.

Sektorkoppling optimerar

Tack vare att Thule Group och Weum tillsammans ser biogasen som en del i ett större energisystem, alltså sektorkopplad el, värme med mera, öppnas effektivare användning och nya kostnads- och miljöbesparingar i framtiden. Biogasproduktionen växer och med kommersiellt gångbar och hållbart producerad vätgas kan gas avgöra verksamheters produktivitet och lönsamhet, speciellt när elen inte räcker till.

Tack, Thule Group

Samhället håller på att ställa om till fler cirkulära energilösningar. Genom att redan vara ansluten till Weums gasnät och aktivt välja biogas är Thule Group och Weum med på den positiva utvecklingen. Vill du också vara med? Vi på Weum hjälper dig gärna!

Läs mer om hur försörjningen kan bli grönare på:

weum.se