Nyheter

Ramverk för grön finansiering lanseras

För att ytterligare stödja utveckling inom hållbarhetsområdet gentemot nuvarande mål lanseras ett ramverk för grön finansiering som möjliggör utställande av gröna obligationer och lån.

Upplåning under ramverket kommer att öronmärkas till projekt och investeringar inom energieffektivisering, åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar, forskning & utveckling samt hållbara transporter. Exempel på viktiga projekt som kan finansieras under ramverket är energi- och värmeåtervinning, process- och gruvelektrifiering, vattenrening, avfallsminskning och utvinning av metall från rest- och återvunnet material.

– Metallerna som vi producerar är nödvändiga för både nuvarande och kommande generationer.  Hållbar finansiering är en viktig del av Bolidens strategi och det gröna ramverket ger investerare transparens i hur de bidrar till vårt mål att vara den mest klimatvänliga och respekterade metalleverantören i världen, säger Mikael Staffas, VD och koncernchef Boliden.

Ramverket har genomgått en oberoende extern bedömning av CICERO Shades of Green, vilka har klassificerat ramverket som ”CICERO Medium green” med ett ”Excellent” i betyg gällande styrning, samt bedömt att International Capital Market Association Green Bond Principles och Loan Market Association Green Loan Principles efterföljs. DNB har agerat rådgivare i framtagande av ramverket.

Ramverket och CICERO Shades of Greens utvärdering finns på:

www.boliden.com.