Nyheter

Ny omgång av programmet som accelererar skogliga affärsidéer

Nu kan startups från hela Sverige söka till höstens omgång av affärsutvecklingsprogrammet Forest Business Accelerator. Genom acceleratorn får skogliga koncept och hållbara teknologier chansen att utvecklas på en nationell och internationell marknad. Programmet är ett samarbete mellan BizMaker, SCA, IBM och RISE Processum som i år körs för sjätte gången.

Forest Business Accelerator antar startups med fokus på innovationer som har koppling till skog eller skogsindustri. Genom acceleratorn får bolag från hela Sverige chansen att utvecklas på en nationell och internationell marknad.

– Programmets erbjudande är unikt och vi har vässat konceptet ytterligare inför programstart, säger Pelle Berglund, affärsrådgivare på BizMaker och projektledare för Forest Business Accelerator.

Inom ramen för programmet erbjuds spetskompetens och resurser inom Forskning och Utveckling (FoU), affärsutveckling och digitalisering för utveckling av koncept med koppling till skogen.

Den metod som Forest Business Accelerator baseras på har visat sig framgångsrik och har lett till goda samarbeten som gynnat både startupbolag och skogsindustrins utveckling.

– Västernorrland är en region med goda förutsättningar för att utveckla lösningar och innovationer med skoglig koppling och vi är glada och stolta över att kunna bidra till denna utveckling genom programmet, säger Pelle Berglund.

Startupbolagen som antas till det intensiva sju månadersprogrammet ska ha identifierat skogen som ett marknadsområde eller ha en innovation med koppling till skogen som resurs. Under programmet erbjuds deltagarna affärsutveckling av BizMaker och får utveckla och verifiera sina innovationer tillsammans med SCA, IBM och RISE Processum.

Deltagarna får även tillgång till testanläggningar samt möjlighet att möta potentiella kunder och partners.

– Vi ser acceleratorn som ett win-win upplägg. Förutom att stötta startups är programmet är ett sätt för oss att komma i kontakt med ny teknik och få entreprenörers inspel på koncept som kan leda den skogliga utvecklingen framåt. Från SCA:s sida är vi väldigt nöjda med utfallet och genom åren så så har vi satt upp fortsatta samarbeten med många av deltagana efter programmets slut, säger Magnus Viström, innovationschef på SCA.

Sista dag att lämna intresse för att delta i höstens omgång av Forest Business Accelerator är den 26 juni.

Läs mer om:

Forest Business Accelerator.