Nyheter

Det råder solparkshausse i Sverige

Hållbarhetsambitioner och rekordhöga elpriser har blåst upp antalet ansökningar till att ansluta solparker till elnätet till bristningsgränsen. Det splitternya rekordet från februari, 77 ansökningar, krossades i mars, då 90 bolag sökte anslutning.

–Det är ett ofattbart tryck. Det råder solparkshausse i Sverige, säger Mattias Fredriksson, ansvarig för stora företagskunder inom E.ONs elnät.

De flesta ansökningarna rör sig om stora etableringar. Sedan årsskiftet har E.ON mottagit mer än 200 förfrågningar på över 1 megawatt. Av 90 ansökningar i mars månad var 82 projekt på över 1 megawatt.

Enskilda förfrågningar motsvarar effekten av en medelstor stad, medan den sammantagna effekten av ansökningarna i mars månad skulle ge 2 gigawatt, att jämföra med en kärnkraftsreaktors effekt på 0,7 gigawatt, eller den installerade effekten för 20 Växjö eller 4 Malmö.

– Det rör sig om ett stort tillskott av fossilfri energi till elnätet – varav varje megawattimme redan är intecknad. Under de närmaste åren kommer efterfrågan på grön el att stiga explosionsartat då hushåll, industrier och städer lämnar fossila bränslen, vilket ställer stora krav på vår verksamhet, säger Mattias Fredriksson.

Flest ansökningar kommer från Skåne, Halland, Småland och Blekinge, medan de största projekten då det gäller effekt rör östra delarna av Småland, tätt följt av norra Skåne och Östergötland.

– Det är fantastiskt med en sådan tillväxt på solenergimarknaden. Vi ser att det börjar likna utvecklingen i början av vindkraftsetableringen. Många företag är ute och dammsuger geografin för att teckna in de bästa sollägena och är mycket snabba med att söka anslutning till E.ONs nät.

Mattias Fredriksson understryker att elnäten i dagsläget inte klarar så stora tillskott utan att byggas till – även om man börjar se exempel på att aktörer också kompletterar sina parker med energilager typ batterier, för att jämna ut inmatningen i elnätet.

– Men det är viktigt att förstå att stora solparker kräver att nätet förbereds för inmatning av el, som kan variera från nästan noll under en regnig dag, men kräver enorma mängder effekt en solig sommardag.

Ett angenämt problem – men väl ett problem, menar Mattias Fredriksson – är att solparkshaussen överöser nätbolagen med ansökningar som ibland görs på spekulation, utan vare sig markavtal eller reell finansiering. För närvarande resulterar bara en förfrågan av tjugo i en konkret solpark.

– Nästan 20 procent av landets näringsliv finns i E.ONs elnät, och tyvärr upptar handläggningen av mindre väl förberedda ansökningar utredningsresurser från andra ansökningar, till exempel från industriföretag som expanderar, säger Mattias Fredriksson.