Nyheter

Ska man ha fast, rörligt eller timpris inom industrin

När man håller på inom industrin och drar igång ett bygge med allt vad det innebär så är det ju många kostnader man ska projektleda och hålla reda på. I den här artikeln ska det redas ut om det lönar sig att ha fast, rörligt eller timpris inom industrin och vilken sorts el som är lönsam. Vilka sätt finns det att tjäna på att ha lösningar för el där överskottet används.

Fast eller rörligt elpris 2022

Om vi ser till åtets utveckling och om vi utgår där för att ge en prognos in i framtiden så har risken med det rörliga elpriset ökat markant. Vi kan se att det historiskt har låtit som så att ”det lönar sig med rörligt elpris”. Men det är bara att se till sommaren 2021 för att inse att det var ett ytterst fördelaktigt åt att binda elpriset och få billig el för flera år framåt i tiden, troligtvis för tre-fem år som är max som elbolagen brukar erbjuda. Sommaren 2022 kommer det inte finnas samma fynd precis som

Jämförelsetjänsten Elbyte

Det Elbyte gör är att de jämför elpriser från olika elbolag för att erjuda elavtal med bäst elpriser. Tack vare deras kontaktnät av elbolag så kan de få dem att sänka elpriset. Som konsument använder du bara tjänsten för att jämföra och hitta bäst elpris. Men om du vill få billig el som organisation så ska du kontakta dem för personlig rådgivning. Det är mycket mer att ta i beaktning som företag när du väljer elavtal. För det första måste du tänka på hur stor konsumption av el per kwh du har, sen vilka besparingar du kan göra i maskiner, när du nyttjar elen och om du har råd att ta risker eller vill ha säkerhet i dina elkostnader.

Hur du sparar el i industrin

Det du ska göra är att kontakta Elbyte för rådgivning då de kan hjälpa dig med elavtal för företag som är fördelaktiga. Det gäller nämligen att anpassa det elavtal du har utifrån den verksamhet du bedriver. Ett kontorshotell kanske kan ta en större risk med rörlig el medan en industri hellre satsar på fast elpris och försöker komma ner i kostnader genom att ta tillvara på överskottet av el som skickas tillbaka i elnätet. Det finns sådana lösningar som sänker ditt företags elkostnader enormt oavsett om du är i tillverkningsindustrin, byggarbetsplats eller kontor med stora ytor och mycket maskiner.