Nyheter

Hög tid att prata om skogens framtid

Hur får vi skogen att må bra samtidigt som vi nyttjar den? På Elmia Wood i Jönköping den 2 – 4 juni kommer ämnet att diskuteras av ledande branschfolk och representanter från både riksdagspartier och näringslivet.

Den högaktuella frågan är:

Hur gör vi skogsnäringen mer hållbar och innovativ? Välmående skogar är nödvändiga för klimatet och den biologiska mångfalden. Samtidigt som vi måste vara måna om att bevara en frisk och levande skog är vi beroende av den råvara som skogen ger oss.

Den stora och så viktiga frågan är hur vi ska få våra skogar att må så bra som möjligt och leva vidare är högaktuell. Vissa menar att man behöver avverka skogen i högre grad än vad som görs idag för att få ut mest effekt av den, medan andra förespråkar att man istället ska ha en stående skog som koldioxidbindare. Detta gör många skogsägare osäkra på hur de ska bruka sin skog på bästa sätt.

Frågan om skogens mående är lika aktuell ute i Europa. EU har en ny skogsstrategi som går ut på att öka mängden skog i Europa. Syftet är att garantera att det europeiska skogsbruket sker på ett hållbart sätt.

På Elmia Wood i Jönköping, världens ledande skogsmässa, kommer ämnen som ovan att diskuteras av ledande branschfolk och representanter från både riksdagspartier och näringslivet. Fokus kommer att vara hur arbetet med att skapa en mer innovativ och hållbar skogsnäring ska fortlöpa.

elmiawood.se/wood finns hela mässprogrammet.

Här live-sänder man även direkt under mässdagarna från den 2 juni till den 4 juni.