Nyheter

Bra resultat på en snabbrörlig elmarknad

I Skellefteå Krafts delårsrapport för perioden januari till april redovisas ett rörelseresultat som är i linje med plan och 103 miljoner kronor högre än samma period föregående år. Året har hittills präglats av snabbrörliga elpriser och prognosen för helåret visar även den på ett rörelseresultat i linje med plan.

Nettoomsättningen uppgick till 2 230 miljoner kronor jämfört med 1 700 miljoner kronor motsvarande period 2021.

Koncernens resultat (EBIT) för perioden januari till april uppgick till 571 miljoner kronor jämfört med 468 miljoner kronor motsvarande period 2021.

Resultat efter finansnetto uppgick till 556 miljoner kronor jämfört med 455 miljoner kronor motsvarande period föregående år.

Investeringar uppgick till 371 miljoner kronor jämfört med 278 miljoner kronor motsvarande period föregående år.

Kommentar från Elin Bergsten, ekonomichef:

– Året inleddes med varmt och nederbördsrikt väder och under årets första period har spotpriset i norra delarna av landet sjunkit något medan den relativt höga prisnivån i södra Sverige har bibehållits. Jämfört med samma period 2021 har snittpriserna i norra Sverige varit något lägre medan södra Sverige har haft ett betydligt högre pris.

– Skellefteå Krafts fina resultat beror dels på en något högre produktion och dels på vårt framgångsrika arbete med optimering av produktion och finansiell handel. Med vår handel har vi fått ut en intäkt på vår produktion som är 10 öre högre än marknadspriset.

– Detta visar tydligt hur vädret och den hydrologiska balansen påverkar priserna och i förlängningen också oss som företag, vilket innebär att vi ständigt måste vara förberedda och på bästa sätt kunna nyttja de snabba svängningarna.