Nyheter

Smurfit Kappa investerar 75 miljoner kronor i Smurfit Kappa LithoPac i Nybro

Investeringen gäller både en ny byggnad och en ny kascheringsmaskin och kommer att innebära en betydande ökning av kapacitet och produktionsmöjligheter, samtidigt som den också medför väsentliga miljövinster i form av minskat spill, minskad materialåtgång och sänkta transportkostnader.

Den nya helautomatiska kascheringsmaskinen – en Asitrade Masterflute Touch från schweiziska Bobst – är utrustad med senaste kamera- och sensorteknik för optimal precision och räknas som den ledande maskinen i sitt slag i världen och den första i Skandinavien.

Till skillnad från befintlig teknik kommer den nya kascheringsmaskinen att vara försedd med ett extra rullställ för att också kunna köra rulle till rulle och inte enbart traditionellt från ark till rulle. Detta gör det möjligt att använda fler tryckmetoder, sänka ytvikterna och samtidigt öka storleken på det färdiga tryckarket jämfört med vad som är möjligt idag.

20 år av tillväxt

– Vi har glädjande nog haft nära 20 år av kontinuerlig tillväxt, vilket inneburit att vi efterhand har ökat både kapaciteten och breddat utbudet, säger Carl-Oscar Carlsson, General Manager på Smurfit Kappa LithoPac i Nybro.

– Med den nya kascheringsmaskinen kan vi differentiera och diversifiera erbjudandet till marknaden. Dessutom blir det möjligt att reducera spillet med 20 % vilket ger oss möjlighet att minska material-användningen genom sänkta ytvikter på papper vilket är en del av vårt hållbarhetsarbete.

På plats i januari 2023

Den 78 meter långa kascheringsmaskinen kommer att kräva en utbyggnad på 2 000 kvm av den befintliga fabriksbyggnaden i Nybro och beräknas vara installerad i januari 2023.

– Smurfit Kappas ambition är sedan många år att driva förpackningsbranschen i en mer innovativ och hållbar riktning. Investeringen i den nya kascheringsmaskinen är ett av många viktiga steg på den vägen, säger Per Frederiksen, VD för Smurfit Kappa Sverige & Norge.