Nyheter

Hållbar satsning på fjärrvärmen i Horndal

Sedan några veckor tillbaka finns en helt ny modern biopanna på plats på Solör Bioenergis fjärrvärmeanläggning i Horndal i sydöstra Dalarna. Installationen av en ny panna är en satsning från Solör som innebär stora miljöförbättringar där nya lagkrav från 2025 redan är uppfyllda. Dessutom innebär den nya pannan större leveranssäkerhet.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 465 000 användare varje dag. Bolaget finns på 194 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Fjärrvärmeproduktionen i Horndal har ägts och drivits av Solör Bioenergi sedan 2019. Från produktionsanläggningen i utkanten av samhället levereras värme till både kommunala och privata fastigheter. Totalt levererar Solör cirka 10 GWh årligen, vilket motsvarar energin det går åt att värma upp 500 medelstora villor under ett år.

Sedan några veckor tillbaka finns en helt ny modern biopanna på plats, med en effekt på 3 MW.

– Vi värnar om närmiljön i Horndal och den nya pannan är en satsning som innebär stora miljöförbättringar genom att vi nu kan rena den rökgas som kommer ur anläggningen, säger Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst.

Detta innebär att utsläppen ligger långt under de uppsatta gränsvärdena som börjar gälla från 2025. Utöver den nya biopannan finns också en helt ny oljepanna, som endast används vid toppar och reserv. Under ett normalår klarar den nya biopannan att fylla hela värmebehovet i Horndal.

Biopannan kan eldas med både torrflis och pellets. Intill pannan står en helt ny flisficka, där torrflisen förvaras under tak för att inte dra år sig fukt. Dessutom har en ny silo för pelletsen installerats.

Den nya biopannan innebär även en ökad leveranssäkerhet.

– Vi kan nu ha bättre koll på förbränningen, tack vare ett modernt styrsystem. Valmöjligheten med att elda med torrflis eller pellets innebär att vi har ännu bättre förutsättningar att fortsätta leverera fjärrvärme med hög kvalitet, säger Nicklas.