Nyheter

Ge din anläggning ökad livslängd eller ge den hög livslängd redan från början

Castolin Eutectic levererar ytbehandlingar med material som håller länge. Med hjälp av slitplåt, påsvetsning, termisk sprutning, beläggning med laser eller andra teknologier kan kritiska processkomponenter bli riktigt motståndskraftiga.

Som ett led i förebyggande eller tillståndsbaserat underhåll höjer åtgärderna utrustningens tillgänglighet och oplanerade stopp undviks. Castolin Eutectic svarar även för nytillverkning av detaljer.

Den tunga industrins och energibranschens processutrustning har åtskilliga kritiska komponenter. De kan vara utsatta för kraftig nötning, höga temperaturer och besvärliga media. Godsförtunning kan orsakas genom abrasion, erosion, slag, adhesion/friktion, korrosion eller kavitation, i många fall (och beroende av typen av media och temperatur) en kombination av dessa.

– Castolin Eutectic har metoder och material som gör ytorna tåliga och det finns exempel på komponenter bland annat fläktar i gruvindustrin som är slitna efter bara ett år, och där vi kan öka livslängden med en faktor 3–4, berättar företagets vd Hans Bengtsson.

Castolin Eutectic åtgärdar befintlig processutrustning som förstärks förebyggande alternativt repareras, och dessutom tillverkar företaget nya komponenter. Kunderna finns främst inom energisektor, gruv & stål, papper & massa, cementindustri och återvinning. Praktiskt taget inom alla branscher där fast, flytande eller gasformiga media orsakar godsförtunning.

Företagets slitplåtar har beläggning baserad på kromkarbid, volframkarbid eller andra motståndskraftiga material. Beläggning av befintliga eller nytillverkade detaljer görs med laser, termisk sprutning med speciella legeringar, termisk ljusbågssprutning eller med pulver (HVOF-sprutning). Castolin Eutectic behärskar flertalet förekommande svetsmetoder för beläggning/fogning som MMA, MIG/MAG, TIG och PTA-svets (plasma). Företaget utför också polymerbeläggning. Till standardprodukterna hör slitplåtar och rör med exceptionell slitstyrka.

Energibranschen

Inom energisektorn gör Castolin Eutectic insatser både i pannor och andra anläggningsdelar, dels enligt underhållsplan, dels Ad Hoc under stopp.

– Med vår hårdsvetsade bi-metallplåt (slitplåt) kan vi lina exempelvis transportskruvar, skraptransportörer, bränsleschakt och askutmatare, berättar Hans Bengtsson. Tryckbärande komponenter i pannor såsom tubpaneler kan påsvetsas med Inconel® 625, alternativt artlikt material eller behandlas med termisk sprutning. I det senare fallet används vår ChromeClad. Vid termisk sprutning On Site utförs också keramisk tätning ovan på det metalliska ytskiktet, ett tillvägagångssätt som ger unika egenskaper mot högtemperaturkorrosion.

Gruv- och stålbranschen

Inom gruv & stål tillämpas företagets metoder för att öka motståndskraften hos material bland annat i elevatorer, andra transportörer, materiallastningsstup, matarledningar, infodringar till blandare och fläktar. Även i varma och kalla delar av pelletsverk. Företaget utför även komplicerade svetsreparationer av kilnringar.

Skogsindustrin

Massa- och pappersbruken har i och med sina ångpannor samma problem som energisektorn, med komponenter utsatta för stora påkänningar. Dessutom media som ofta är kemiskt mycket aggressiva. Här gör Castolin Eutectic både förebyggande och avhjälpande insatser. Det gäller även ”kalla delar” som transportskruvar (bioskruvar, stackskruvar, stalkerskruvar, barkskruvar) och kedjetransportörer i vedlinjerna samt komponenter som huggkanaler, skivsåll och omrörare. Även termisk sprutning av olika typer av pappersvalsar med syfte att öka slitagemotståndet.

Cement och återvinning

Dessutom delar skogsindustrin en process med cementindustrin, nämligen kalkugnarna. Castolin Eutectic hjälper till med underhåll och reparationer av bland annat kylare och transportörer, och har utvecklat en metod att laga sprickor i ugnarnas stora löpringar.

– Just nu ser vi också ett ökat intresse från återvinningsbranschen som hanterar återvinningsråvaror med mer eller mindre känt kemiskt innehåll, fortsätter Hans Bengtsson. Sedan innebär övriga branschers strävan bli fossilfria ofta byte av bränslen vilket kan orsaka nya påfrestningar på processutrustningen.

Castolin Eutectic har ett komplett erbjudande. Företaget gör inte enbart avhjälpande och förbyggande underhållsinsatser. I egen verkstad tillverkas komplexa detaljer i egna och väl utprovade legeringar, helt kundspecifika och där underlaget är 3D-skanning eller CAD-ritningar.

PÅ bilden: Med Castolin slitplåt, påsvetsning, termisk sprutning, beläggning med laser eller andra teknologier kan processkomponenter göras rejält motståndskraftiga.

Bild: Castolin