Nyheter

E.ON investerar 116 miljoner i Sundsvalls elnät

Under 2022 investerar E.ON drygt 116 miljoner kronor i det regionala och lokala elnätet i Sundsvalls kommun. Investeringarna syftar till att öka elnätets kapacitet och resiliens. –Vår ambition är att stödja den gröna energirevolutionen och möjliggöra Sundsvalls tillväxt, säger Lena Berglund, regionchef norr, E.ON.

Investeringarna ska säkra elnätet för en framtid där beroendet av fossil energi minskar medan elanvändningen blir alltmer omfattande.

– Vi vill bygga ut och förstärka kapaciteten så att kommunen kan fortsätta växa och planera för nya industrietableringar. Men våra investeringar handlar också om att anpassa vår infrastruktur till kommunens behov, fortsätta vårt vädersäkringsarbete samt att tillmötesgå det växande antal anslutningar av laddstolpar och solceller vi ser i kommunen, säger Lena Berglund.

Bland de större projekten under året återfinns bland annat flera ledningsflyttar i Granloholm och Bosvedjan. I Kovland byggs en helt ny fördelningsstation och mellan Skallböle och Nederede byggs en ny reservledning.

Mellan år 2020 och 2023 investerar E.ON 16 miljarder kronor i bolagets elnät i Sverige. Sundsvall tillhör de kommuner som tilldelas de största investeringsbudgeterna. Sammanlagt i Västernorrlands län investerar E.ON närmare 400 miljoner kronor under 2022.