Nyheter

Det starkaste kvartalet i företagets historia

Gruvbolaget Eurobattery Minerals AB offentliggör idag sin rapport för det frsta kvartalet 2022.

– Vi är stolta och glada över det på alla sätt starkaste kvartalet för företaget någonsin. Uppbackad av vår riktade emission av konvertibler fick vi 18 miljoner kronor direkt i början av årets andra kvartal. Vi kommer att använda denna finansiering för att förvärva ytterligare aktier i FinnCobalt Oy, den nuvarande ägaren av Hautalampigruvan, och för andra potentiellt värdeskapande investeringar och projekt. Vi har lagt grunden för den första mineralförsäljningen 2023. Ingenting kan hindra oss från att uppnå det, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals

Strategiska och operationella höjdpunkter första kvartalet 2022

Företaget uppnådde exceptionella prospekteringsresultat för nickel, koppar och kobolt i det spanska projektet Corcel: fyndigheten i Castriz omfattar uppskattningsvis 60 miljoner ton mineraliserat berg med en nickelhalt på 0,25 %. Ackreditering av resursen av det ansvariga ALS Global-laboratoriet kommer att ske under andra kvartalet 2022.

Utvidgning av verksamheten i Finland: FinnCobalt Oy fick ett undersökningstillstånd för det lovande projektet Varislahti som ligger cirka 10 kilometer från Hautalampiprojektet. Området innehåller bland annat kobolt, koppar och nickel och är idealiskt beläget i närheten till FinnCobalts infrastruktur och nuvarande verksamhetsbas.

Laboratoriet ALS Global kommer även att leverera slutliga borresultat under andra kvartalet 2022 och även tillhandahålla en uppdatering av mineralresursen enligt JORC-koden.

Väsentliga händelser efter perioden

I början av april fattade bolaget beslut om en riktad nyemission av konvertibler om 18 MSEK (1,7 MEUR) till Formue Nord Fokus A/S. Syftet med den riktade emissionen, som grundar sig på bemyndigandet från årsstämman den 1 juni 2021, är att finansiera förvärvet av de ytterligare aktierna i FinnCobalt Oy i linje med befintliga avtal, samt att finansiera ytterligare värdeskapande investeringar och skapa flexibilitet för förvärv av ytterligare projekt eller delar av dem.