Nyheter

Epiroc flyttar verksamhet från Japan till Kina

Epiroc kommer att flytta produktionen och utvecklingen av borriggar för bygg och anläggning ovan jord från Japan till sin enhet i Nanjing, Kina. Tillverkningsenheten i Yokohama, Japan, har sålts och kommer att stängas.

Epirocs marknadsbolag kommer att flyttas inom Yokohama-området och fortsätta stödja kunder i Japan med produkt- och applikationskunskap samt tillhandahålla översyn, renovering, och uppgradering av deras befintliga flottor.

I Nanjing kommer tillverkningen att få stordriftsfördelar för produktion, inköp, och logistik, vilket kommer att öka effektiviteten. Tillverkningsenheten i Yokohama, med cirka 50 anställda, kommer att stängas senast i mitten av 2023.

– Vi strävar kontinuerligt för att öka effektiviteten i verksamheten och flytten kommer att förbättra vår långsiktiga konkurrenskraft och flexibilitet, säger Helena Hedblom, Epirocs VD och koncernchef. Vår enhet i Nanjing har klara fördelar med sin betydande infrastruktur för produktion, inköp, och logistik. Vi beklagar att detta kommer att påverka några av våra kollegor i Japan. 

Produktionen och utvecklingen som kommer att flyttas är del av Epirocs PowerROC-serie av utrustning för borrnings- och sprängningsapplikationer inom anläggning, som t.ex. borriggen PowerROC T25.

Nettoeffekten på rörelseresultatet från fastighetsförsäljningen samt omstruktureringskostnaden kommer att bli positiv med cirka MSEK 250. Det redovisas i andra kvartalet 2022.