Nyheter

Utbildning ska fylla kompetensgapet inom industrin i Kalmar län

Omställningen mot en modern industri skapar nya kompetens- och utbildningsbehov vilket lett till en utbredd kompetensbrist, enligt Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät. I Kalmar län, där industrin är den största arbetsgivaren inom privat sektor krävs en ökad kompetensförsörjning för att klara det pågående teknikskiftet. Därför ska Lernia utbilda fler produktionstekniker som vill utvecklas i sin yrkesroll inom industriell produktion.

Yrkeshögskoleutbildningen erbjuds till hösten på distans med bas i Västervik.

Sveriges rådande kompetensbrist och en industri i förändring ställer nya krav på kompetens och utbildningsnivå, enligt Svenskt Näringsliv.

En rapport från IUC Sverige visar att region Kalmar, där industrin är en av de största arbetsgivarna, har större behov av kompetensutveckling än i övriga delar av landet. För att möta behoven erbjuder Lernia till hösten utbildningen “Certifierad produktionstekniker” med bas i Västervik för personer som vill ta sin yrkesroll till nästa nivå.

– Bristen på produktionstekniker, men även på uppdaterad kunskap generellt, är allvarlig och vi ser att företagare i länet har svårt att hitta rätt kompetens inom teknik och industri. Därför känns det extra bra att kunna erbjuda utbildningen i just Västervik, säger Ulla Gustafsson, verksamhetschef på Lernia Yrkeshögskola.

Den ettåriga yrkeshögskoleutbildningen till Certifierad produktionstekniker ger studenterna kunskap om effektivisering av processer i den moderna industrin med stark koppling till arbetslivet där man genom LIA får omsätta sina teoretiska kunskaper på en arbetsplats. Pär Sundberg arbetar på Koenigsegg och sitter i ledningsgruppen för utbildningen och ser att utbildningen behövs.

– Effektiv produktion i Sverige är extremt viktigt för att kunna behålla både jobb och välfärd här i landet. För att kunna effektivisera och utveckla nuvarande och nya produktionsmetoder behövs välutbildade produktionstekniker. Lernias utbildning erbjuder sådana möjligheter, säger Pär Sundberg, Senior Manager, Manufacturing Engineering på Koenigsegg Automotive.

Utbildningen genomförs i samverkan med Xylem Water Solutions, Scania, Volvo Cars, Yaskawa Nordic, Nevs, Koenigsegg och NIBE. Den är öppen för ansökan fram till 31 maj, och startar i augusti 2022.

Läs mer

här.