Nyheter

Årets Skogspris går till skogsägaren som ställde om

Naturskyddsföreningens Skogspris 2022 går till Jan Bertilsson, Mariestad, för hans arbete med att ställa om skogsbruket och för hans pedagogiska verksamhet med kurser som lockar deltagare från hela landet.

– Årets mottagare av Skogspriset är oerhört väl förtjänt av detta. Jan Bertilsson har målmedvetet arbetat med att ställa om till ett hyggesfritt skogsbruk och har dessutom inspirerat många andra skogsägare att göra detsamma. Jan är ett föredöme och en inspiratör av stora mått, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Jan Bertilsson i Mariestad har varit skogsägare under mer än fyrtio år, och från början bedrivit ett konventionellt skogsbruk med kalhyggen och monokulturer. Under 2010-talet kom han att ifrågasätta detta, ur både ekonomisk och ekologisk synvinkel, och har sedan dess målmedvetet ställt om till hyggesfritt skogsbruk med plockhuggning.

Sedan 2019 leder Jan Bertilsson även kurser om hyggesfritt i regi av Naturskyddsföreningens Mariestadskrets, i samverkan med lokala företag och studieförbund. Kurserna lockar deltagare från hela södra Sverige och 2022 genomförs den sjätte i ordningen.

Om Skogspriset

Naturskyddsföreningens Skogspris delas sedan 2016 årligen ut till förtjänta mottagare. Syftet med priset är att belöna och uppmuntra markägare och andra förebilder som gjort något alldeles extra för skogen och skogsbruket. Genom priset kan också andra inspireras till liknande verksamhet.

Naturskyddsföreningen vill särskilt lyfta fram de markägare som gör stora insatser för biologisk mångfald och sociala värden – från norr till söder. När skogspolitiken inte räcker behöver vi visa att det finns enskilda initiativ som gör skillnad för den biologiska mångfalden och skogens sociala värden.