Nyheter

ABB utökar portföljen med mikrovågsgivare

ABB har uppdaterat sin KPM KC7-mikrovågskonsistensgivare med en större genomströmningssensor som passar processrör med en diameter på upp till 400 millimeter, vilket ger fler kunder möjlighet att mäta den totala konsistensen hos blandad massa med en genomströmningssensor. Teknikledaren har också lanserat en omkonstruerad insticksversion med en förbättrad sensor med dubbla plattor.

Båda alternativen kommer att användas i pappersbrukets mäldberedningsområde, som matar pappersmaskinens våtdel. Den utökade genomströmningsmodellen, som utökas från en tidigare maxstorlek på 300 millimeter, utökar ABB:s marknadsräckvidd till att även omfatta dem som har rör med större diameter och som tidigare endast kunde använda insticksversioner, men som nu kan överväga båda. Den större storleken, som fångar hela rördiametern, innebär det mest kompletta sortimentet för mätning på marknaden och ger exakta, tillförlitliga mätningar av total konsistens oavsett flödeshastighet för överlägsen processkontroll.

För bruk som väljer intsticksversionen är den förbättrade dubbelplattanskonstruktionen den enda på marknaden med en valfri temperatursensor som kan dras in för slipande och icke-screenade processer, en funktion som också finns tillgänglig med genomströmningsversionen. De parallella antennerna undviker mikrovågsreflektioner i röret och genererar en självrengörande effekt, vilket eliminerar risken för kontamintering och ökar därmed tillgängligheten och minskar underhållskostnaderna jämfört med andra enheter.

Mikrovågsmätning blir alltmer populär på grund av dess låga kalibreringskrav, höga noggrannhet och förmåga att mäta total konsistens oberoende av processvariabler och fiberegenskaper. Till skillnad från optiska tekniker och tekniker med skjuvkraft påverkas KPM KC7 inte av både processförändringar, såsom flödeshastighet, tryck och turbulens, och variationer i massasorter, fiberlängd och freeness.

– ABB verifierar varje sensor individuellt innan den implementeras för att säkerställa hög noggrannhet, säger Karin Hermansson, Product Line Manager på ABB. Med denna uppdatering för att passa större rör, minska kontaminering och säkerställa jämna temperaturmätningar även för de svåraste processerna kan vi nu uppfylla de mest varierande kraven i den komplexa världen av papperstillverkning.

Utvidgningen innebär att ABB:s KPM KC7-sensorportfölj nu är utrustad med en extra trycksensor – tillgänglig som reservdel – för att ytterligare förbättra diagnostiken. Utan rörliga delar eller krav på förebyggande underhåll gör de uppdaterade sensorerna – som är kompatibla med kopplingar från tredje part för enkla uppgraderingar och utbyten – att drift och underhåll är enkelt för att säkerställa en låg total ägandekostnad.

Användningen omfattar alla tillverkare av papper, mjukpapper, kartong och massa, från återvunnen massa till beredning av pappersmassa i slutet av maskinen, och kan även användas för kommunalt och industriellt avloppsvatten. KPM KC7 är särskilt bra för användare av återvunnen råvara och för grupper av pappers- och massafabriker som föredrar att mäta och kontrollera den totala konsistensen med mikrovågsteknik.