Nyheter

Ny digital tjänst från ABB identifierar industriella energibesparingsmöjligheter

En ny digital tjänst från ABB som gör det möjligt för industriföretag att maximera energieffektiviteten och öka hållbarheten genom att identifiera den motordrivna utrustningen i deras anläggningar som har högst energibesparingspotential.

ABB Ability digital energiutvärderingstjänst för drivlinor utnyttjar data som uppmätts i maskinparker med digitalt anslutna elmotorer och frekvensomriktare (VSD:er) för att visa var och hur mycket energi som kan sparas genom att uppgradera till den senaste högeffektiva tekniken. Industriföretagen kan därefter fatta datadrivna beslut när de prioriterar investeringar.

Att uppgradera till energieffektiv teknik är ett av de enklaste och mest kostnadseffektiva sätten att sänka energiförbrukningen och förknippade växthusgasutsläpp. Bland världens 300 miljoner industriella motordrivna system finns en potential att minska den globala elektricitetsefterfrågan med upp till 10 procent genom att byta till högeffektiva system.

– Utmaningen för ett energiföretag är att veta var man ska börja i en maskinpark med hundratal elmotorer, säger Adrian Guggisberg, Division President på ABB Motion Services. ABB har utvecklat den nya digitala energiutvärderingstjänsten för drivlinor för att ge klarhet genom att analysera motordata och identifiera var företag ska fokusera sina investeringar för att maximera ökningen av energieffektiviteten så att driftkostnader och koldioxidutsläpp kan minskas.

Ett företag som har utnyttjat fördelarna är Waggeryd Cell, en massafabrik i södra Sverige med branschledande energieffektivitet. Företaget ville förbättra effektiviteten ytterligare i sina energiintensiva processer genom att bygga på sitt ABB Ability tillståndsövervakningssystem.

Systemet hämtar data från digitalt anslutna motorer i raffinaderier, processpumpar, fläktar och transportband. Med den nya digitala energiutvärderingstjänsten för drivlinor använde ABB:s experter data från samma källor för att identifiera de tio motorer som har störst potential att förbättra energieffektiviteten. Waggeryd har nu prioriterat att byta ut sex av dessa motorer för att minska energiförbrukningen samt utsläppen av växthusgaser.

Traditionellt kräver en utvärdering av energieffektivitet tidskrävande manuell insamling och utvärdering av data och täcker endast de största motordrivna systemen på en anläggning eftersom de normalt anses ha störts potential för energibesparing. Detta kan dock missa betydande möjligheter för energibesparing för elektriska drivlinor som är mindre, svårare att komma åt eller där möjligheten för energibesparing inte är tydlig.

Den nya digitala utvärderingstjänsten använder en plug and play-metod för att förenkla utvärderingar av energieffektivitet genom att hämta driftdata på avstånd från en hel maskinpark med digitalt anslutna motorer. Det ger betydligt djupare insikt i de affärsmässiga fördelarna och det minskade koldioxidavtrycket vid uppgradering till högeffektiva motordrivna system som samtidigt är mycket säkrare och snabbare.