Nyheter

Nollvision i fokus på ”Elnätsbranschens OS”

Energibranschen strävar mot att öka elsäkerheten och nå en nollvision för dödliga elolyckor. Den 17–20 maj samlas över 1 500 medarbetare i elnätsbranschen på jättemässan EBR Metod- och maskindagar 2022, med fokus på hur man bygger och underhåller elnät på ett säkert sätt. Mässan anordnas av Energiföretagen Sverige och Eskilstuna Strängnäs Energi och miljö och målet är att alla medarbetare ska komma hem från jobbet, varje dag.

Mellan den 17 och 20 maj kommer över 1500 anställda i elnätsbranschen kompetensutvecklas inom bland annat elsäkerhet på EBR Metod- och maskindagar 2022 i Eskilstuna. Mässan arrangeras vart fjärde år och kallas därför “Elnätsbranschens OS”. Syftet med dagarna är att deltagarna ska få koll på den senaste utvecklingen i elnätsbranschen, så att de kan fortsätta bygga elnät säkert och effektivt. I det vardagliga arbetet jobbar de flesta inom elnätsbranschen utefter Elnätsbranschens riktlinjer (EBR), som är standardiserade metoder som garanterar både personsäkerhet, hållbarhet och kvalitet.

– Med hjälp av Elnätsbranschens riktlinjer byggs elnätet på ett standardiserat och därmed kostnadseffektivt sätt. Riktlinjerna medför även högsta möjliga säkerhet för montören. På EBR Metod- och maskindagar får hela branschen möjlighet att fördjupa sina kunskaper ytterligare för att elsäkerheten ska fortsätta öka, säger Peter Silverhjärta, sakkunnig inom EBR på Energiföretagen Sverige.

Även om trenden går mot allt färre dödsolyckor orsakade av el så inträffar fortfarande allvarliga elolyckor som borde kunnat undvikas. 76% av elolyckorna under 2020 bedöms vara orsakade av felaktigt beteende. På årets mässa visas flera elsäkerhetsrelaterade nyheter upp. Ett av dem är Energiföretagen Sveriges nya initiativ Wattityd, som syftar till att kvalitetssäkra elsäkerhetsutbildningar.

– Wattityd är ett viktigt initiativ för att minska elolyckorna. Genom satsningen hindrar vi de oseriösa utbildningsanordnarna från att riskera liv och garanterar att deltagare på de certifierade utbildningarna får den elsäkerhetskunskap de behöver”, säger Jeanette Kern, produktägare för Wattityd på Energiföretagen Sverige.

Fakta om EBR Metod- och maskindagar

EBR Metod- och maskindagar är ett branschevenemang för elnätsföretag. Vart fjärde år arrangerar Energiföretagen Sverige mässan där både nya och beprövade metoder, maskiner och verktyg visas upp utomhus. I år samarrangeras mässan med Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö. Läs mer om EBR Metod- och maskindagar.