Nyheter

Frida Nordin ny Talent Acquisition Manager på Processus

Frida har ett förflutet av att arbeta med att behålla kompetenta medarbetare och attrahera nya talanger. Kvalitet, relationsskapande och resultat är Fridas ledord.

Kampen om talangerna på arbetsmarknaden är hårdare än någonsin. Det gäller inte bara att hitta nya medarbetare, utan också om att få dem att stanna. Inte sällan spelar de mjukare värdena en avgörande roll för den som väljer mellan olika arbetsgivare. Frida kommer att hjälpa fler att upptäcka Processus. Hon vet från sin erfarenhet att företagskultur, delaktighet och lyhördhet är viktiga pusselbitar för medarbetare.

För Frida är det viktigt att skapa bra förutsättningar för medarbetare att uppnå sin fulla potential i ett vinnande lag. Med hennes erfarenhet och kunskaper kommer vår verksamhet att stärkas upp ytterligare för att attrahera nya talanger till Processus team.

Processus är ett oberoende ingenjörsföretag som verkar främst inom Läkemedels-, Livsmedels-, Industri- samt Energibranschen. Man erbjuder skräddarsydda helhetsåtagande och specialisttjänster med stort kunnande inom projektledning, processdesign, automation och industriell IT.

Processus finns i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Malmö och genomför projekt över hela landet.