Nyheter

Setra Group investerar i TC-kanaltorkar från Valutec till sågverken i Heby och Hasselfors

För knappt två år sedan blev Setra Hasselfors det första sågverket inom Setra Group att satsa på Valutecs TC-teknologi. Nu investerar de i nya TC-kanaltorkar till både Hasselfors och sågverket i Heby.

– TC-kanaltorkens egenskaper passar bra in i Setras Grönsamhetsfilosofi. De erbjuder kammartorkens precision i kombination med hög kapacitet och effektiv värmeåtervinning. En annan bonus med den är att vi inte låser oss vid en paketstorlek om vi i framtiden vill gå över till större paket för att minska pakethanteringen och ytterligare öka torkkapaciteten, säger Jonas Fintling, platschef Setra Hasselfors.

Setra Hasselfors i Örebro län är ett anrikt gransågverk som etablerades 1908. 2021 producerade man cirka 345 000m3 och produkterna levereras till kunder i Europa, USA och Australien. Med investeringen ökar sågverket sin torkkapacitet med cirka 150 000 m3, vilket möjliggör en planerad produktionsökning till cirka 500 000m3. De blir också första sågverket i Skandinavien med två TC-torkar på ett och samma sågverk.

Setra Heby etablerades 1915 och 2020 sågade man 260 000 m3. En stor del av produktionen går till Setras Lim- och KL-träfabrik i Långshyttan, men sågverket exporterar även nedtorkade varor till främst Frankrike och Tyskland.  Investeringen i en TC-kanaltork, med kapacitet på cirka 145 000 m3, görs dels för att ersätta äldre torkar och för att öka torkkapaciteten. När den nya torken är på plats kommer Setra Heby att ha en torkkapacitet på cirka 320 000 m3.

– Vi tittade på olika torktyper och TC-torken var bäst anpassat för flödet i Heby. Den är också bra ur ett hållbarhetsperspektiv då vi med samma energiförbrukning kommer att öka vår torkkapacitet, säger Jan-Erik Johansson Vik, platschef Setra Heby. Han fortsätter:

–  Vid en investering är priset viktigt men man kan inte stirra sig blind på det. I Valutec får vi en trygg och utvecklande partner som erbjuder bra service och leveranstrygghet.

Montaget i av virkestorken i Heby påbörjas under sommaren och i Hasselfors inleds montaget i februari nästa år. Jon Lindberg, försäljningschef på Valutec ser fram emot leveranserna:

– Vi har ett bra samarbete med Setra sedan tidigare och jag ser fram emot att vi tillsammans ska fortsätta att utveckla deras torkkapacitet.

Hassefors och Hebys TC-kanaltorkar levereras med Valutecs styrsystem Valmatics 4.0 som möjliggör att TC-torkens funktioner utnyttjas till fullo. Valmatics 4.0 är det enda styrsystemet som kombinerar simulatorteknik med adaptiv styrning och som möjliggör optimering av kapacitet, kvalitet och energiförbrukning samtidigt.

Med investeringarna följer Setra Group en tydlig trend i sågverksvärlden. Den nya generationens TC-torkar från Valutec har de senaste åren sålts över hela världen och öppnat upp nya marknader för företaget.

– Det som ligger bakom tekniksprånget är tusentals utvecklingstimmar där vi studerat, utvärderat, testat och uppfunnit nytt i alla delar av en sorts virkestork som i sin första form användes redan 1927, säger Robert Larsson, vd på Valutec.

Den stora förbättringen handlar om sättet att styra temperatur och lufthastighet individuellt i olika zoner med hjälp av integrerad simulatorteknik. Tack vare utvecklingen kan sågverket med stor frihetsgrad välja dimensioner på virket som ska torkas, något som tidigare inte varit möjligt i en kanaltork.

TC är en förkortning för tvärcirkulation och principen bygger på att virkespaketen satsas på längden genom zoner där luften cirkulerar tvärs kanalens längdriktning. Det gör det möjligt att reglera klimatet separat i olika zoner, enligt ett schema som ligger mycket nära en kammartorks idealschema.