Nyheter

CheckWatt i satsning på smart vindkraft

Teknikutveckling och nya förutsättningar på energimarknaderna driver innovation i hur vindkraftparker utformas. Strax norr om Ulricehamn har CheckWatt fått uppdraget att i första steget implementera direkt frekvensreglering med vindkraft och sedan integration med batterilager och kapacitet att tillverka vätgas. Det är SVEF (Sveriges Vindkraftkooperativ Ekonomisk Förening) som står för satsningen. 

I ett första steg handlar det om att låta de tre vindkraftverken från Enercon stötta elnätsfrekvensen genom den nya stödtjänsten FCR-D ned som Svenska Kraftnät introducerade 1a januari i år. Det innebär att verken kommer ha beredskap att minska sin produktion inom några få sekunder om frekvensen i det nordiska synkronområdet överstiger 50,1 Hz. För ägare av vindkraft kan det generera betydande intäkter och för elsystemet innebär det en stabilare drift.

– Projektet är vårt första som involverar vindkraft i större utsträckning. Det innebär viss ny utveckling inom produktionsprognoser och tillförlitlighet för dessa, som är lite annorlunda för vind än vad det är för solkraft. Ska givetvis bli mycket spännande att inkludera driften av elektrolys i kommande steg också. Dan-Eric Archer, VD CheckWatt.

Kommande steg för satsningen från SVEF inkluderar att elproduktionen koordineras med energilagring i batterier och tillverkning av vätgas i elektrolysörer. Det blir viktigare i takt med att elhandelspriser i allt större utsträckning är lägre när det blåser gynnsamt för vindkraften, samtidigt som efterfrågan på flexibilitet i elnätet och grön vätgas ökar. Flexibla resurser som batterier och elektrolysörer bör också styras med hänsyn till andra intäktskällor som frekvensreglering och lokal flexibilitet för att nå god lönsamhet totalt sett. Det är relativt komplexa algoritmer och integrationer mot olika marknadsaktörer, externa informationskällor (elbörs, meteorologiska prognoser) och teknisk utrustning som ingår i Energy Management System (EMS) från CheckWatt.

– Frekvenstjänsten är en lågt hängande frukt när vi har köpt moderna vindkraftverk. Batterier och elektrolysörer kan minska risken för att vi skall drabbas av extremt låga elpriser, kommenterar Göran Ronsten, driftansvarig styrelseledamot hos SVEF.

SVEF bidrar till omställningen av energisektorn genom att medlemmarna investerar i förnybar elproduktion. Idag äger man 11 vindkraftverk på totalt 18 MW och en solkraftpark på 1,5 MW. Grundfilosofi inom SVEF är att en investering ska ge tillräcklig avkastning för att möjliggöra förnyade investeringar utan nya medlemsinsatser. SVEF har tillfälligt slut på andelar att sälja men kommer att öppna upp för det igen i juni.

CheckWatt AB

CheckWatt möjliggör ett 100% förnybart energisystem genom mätning, analys, visualisering och styrning. Med kontor i Stockholm och Göteborg servar Checkwatt mer än 5000 abonnenter i Sverige med IT-tjänster för energilagring och förnybar elproduktion. Försäljning sker huvudsakligen mot fastighetsbolag samt via partnerskap med energikonsulter och installatörer.

CheckWatts tjänster levereras med en eller flera komponenter:

Currently – Virtuellt kraftverk byggt utav aggregerade resurser med CheckWatt EMS som stöttar elnätets frekvens och avlastar flaskhalsar i lokalnät.

IMD – Individuell mätning och debitering för el, vatten och elbilsladdning med unik integration till solkraftanläggningar och energilager.

EnergyInBalance – Plattform med driftövervakning och visualisering för resurser med CheckWatt EMS och IMD-system. Utförs även som white label produkt till samarbetspartners.

CheckWatt är aktiv medlem i Svensk Solenergi, Power Circle och Energieffektiviseringsföretagen (EEF).