Nyheter

Nytt samarbete kring framtidens elmarknad

Den 1 maj inleder elbolaget Bixia och Kalmar Energi ett nära samarbete kring elhandel och relaterade tjänster. Det innebär att Bixia hanterar balansansvaret för Kalmar Energis totala elproduktion och elleverans till slutkunder. Bolagen kommer tillsammans att utveckla nya flexibla lösningar för att möta framtidens energimarknad.

Kalmar Energis kraftvärmeverk Moskogen omvandlar restprodukter från skogsbruket till 100 procent förnybar energi i form av fjärrvärme och el. Utöver Moskogen kommer en växande del av elproduktionen från solceller exempelvis Nöbble- och Törneby Solpark där kunderna kan köpa solcellsandelar. Sammanlagt producerar Kalmar Energi cirka 120 GWh el per år och bolaget har omkring 24 000 elkunder.

Bixia har lång erfarenhet av att hantera balansansvar och portföljförvaltning för olika energibolag. Sedan ett drygt år är elbolaget aktiv aktör på den framväxande stödtjänstmarknaden som syftar till att stabilisera det svenska elsystemet vid snabba förändringar i den nationella elproduktionen.

– Vi är mycket glada över att få samarbeta med Kalmar Energi som är ett innovativt energibolag med höga klimatambitioner som ligger i linje med Bixias. Vi ser fram emot att tillsammans bidra med nya stödtjänster för ett stabilt elsystem, säger Stefan Braun, vice vd på Bixia.

Samarbetet med Kalmar Energi innebär bland annat att Bixia får balansansvar för Kalmar Energis förbrukning och produktion. Dessutom innefattar avtalet även finansiella tjänster och tillgång till stödtjänstemarknaden.

– Jag har ett stort förtroende för Bixia med deras långa erfarenhet inom såväl fysisk som finansiell elhandel, säger Anna Karlsson, vd på Kalmar Energi. Vi delar uppfattningen om att framtidens el är förnybar, samt lokalproducerad och tillsammans med Bixia kommer vi kunna hjälpa våra kunder att vara med och bidra till klimatomställningen, avslutar Anna.