Nyheter

Ny rapport: 46 procents ökning på 30 år – klimatnyttan av skoglig bioekonomi

Klimatnyttan av ett aktivt skogsbruk och produkter från skogen har ökat med 46 procent de senaste 30 åren. Det har bidragit starkt till att Sveriges totala klimatutsläpp har minskat.

Skogsindustriernas nya rapport, Svensk skogsnärings klimateffekt 1990-2020, visar också att den svenska skogsnäringen årligen skapar en klimatnytta som är dubbelt så stor som hela landets klimatutsläpp.

– Det är rätt fantastiska siffror. De senaste 30 åren har skogsnäringens klimatnytta varit stor samtidigt som förutsättningarna för en rik biologisk mångfald i den svenska skogen har blivit bättre. Skogsnäringen har mycket att bidra med i den gröna omställningen och det hoppas jag ska beaktas i det lagstiftningsarbete som pågår i Bryssel, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna. 

Genom tidigare investeringar i skogsskötsel uppvisar den studerade perioden både ett ökande virkesförråd i skogen och allt fler skogsprodukter på marknaden. Långlivade produkter som möbler och hus utgör en allt större andel av den totala produktionen av skogsbaserade produkter. Produktionen av trävaror ökade med 55 procent och bioenergi med 130 procent under de senaste 30 åren. Samtidigt har den avverkade ytan per år i princip inte förändrats. 

– Rapporten visar skogsbaserade produkter behövs för att rädda klimatet. Nära hälften av klimatnyttan uppstår efter att träden avverkats och blivit virke, genom att fiberbaserade produkter och bioenergi används istället för betong, plast och olja. Skogens fossilfria produkter bidrar till att olja och kol kan lämnas kvar under jord istället för att bli fossila utsläpp till atmosfären, säger Viveka Beckeman. 

Inom ramen för EU:s gröna giv har ett antal lagstiftningsförslag presenterats som syftar till att nå målet om 55 procent lägre utsläpp till 2030 och klimatneutralitet senast 2050.

– Vi stödjer självklart syftet med dessa EU-förslag, men vissa av dem riskerar att bli kontraproduktiva och faktiskt öka utsläppen. Den senaste IPCC-rapporten visar att det snart kan vara för sent att nå Parisavtalets klimatmål, men pekar också på att aktivt skogsbruk är en del av lösningen. Skogsbruket har mycket att bidra i denna oroliga tid. Jag hoppas att rapporten kan hjälpa beslutsfattare i Bryssel och i Sverige att fatta informerade och kloka beslut, avslutar Viveka Beckeman.  

Rapportförfattare är Peter Holmgren, tidigare generaldirektör för CIFOR, en internationell organisation för skogsforskning samt tidigare chef för FAO:s globala klimatarbete.