Nyheter

E.ON förbereder anslutningen av ny stor industri i Sollefteå

Satsningen på produktion av hållbart flygbränsle i Sollefteå möjliggörs genom en mycket stor elanslutning från E.ON. Förberedelserna för anslutningen kan inledas tack vare nära samarbete med kommunen och goda förberedelser i området. Nu förbereds samtidigt för fler stora anslutningar i området.

Energibolaget Unipers och kemiföretaget Sasols investering i en ny stor anläggning för hållbart flygbränsle i Sollefteå kommer att behöva en anslutning på 200 MW elektricitet. Den stora anslutningen av förnybar el från vattenkraft och vindkraft kan nu förberedas genom ett gediget och nära arbete mellan E.ON och kommunen under flera år.

– Dialogen och det goda samarbetet mellan Sollefteå kommun och oss som nätägare har varit en förutsättning för att få denna viktiga satsning på plats. Från E.ON är vi mycket glada över att få vara med och möjliggöra omställningen till en hållbar energiförsörjning och nya arbetstillfällen i regionen, säger Martin Höhler, vd för E.ON Energidistribution

Satsningen som sker i industriområdet Hamre, väster om Sollefteå identifierades tidigt av E.ON som en mycket bra plats för elintensiv industri. Flera stora 130- och 400-kilovolts-ledningar går in eller i närhet av industriområdet. Sollefteå är samtidigt värdkommun för mycket vattenkraft och för etablerad och nytillkommen vindkraft – en elkraft som efterfrågas i den gröna industriella omställningen.

Möjligheterna att ansluta flera ytterligare industrier i Hamre är fortsatt goda. För E.ONs del inleds nu arbetet med att få ett anslutningsavtal på plats, förbereda platsen och bygget av station och ledningar samt söka tillstånd. Helt färdigbyggt beräknas anslutningen vara 2026.