Nyheter

Med nya metoder målades Guldbron

När Ytskyddsdagarna i dag inleddes i Göteborg berättade Göran Sigfridsson från Teknos och Kurt Fredriksson från Seapen Consulting om målningen av Guldbron vid Slussen i Stockholm.

Färgen med metallpigment och en sandpappersliknande yta ställde krav på valet av metod för målningen.

– Förutsättningarna var att den yta som skulle målas hade en sandpappersstruktur. Den skulle också harmoniera med de sandfärgade byggnaderna i Gamla Stan. Vi såg då direkt att den ytan skulle det inte gå att måla på med vanlig högtrycksmålning, säger Göran Sigfridsson, market manager på Teknos.

I stället valdes sprutmålning med lågtryck. För att få till rätt struktur var man tvungen att bygga upp färgen och gå över ytan flera gånger.

– Man jobbar i olika led i både x- och y-axeln och korsar ytorna. Vid bromålning är det vanliga att spruta med högtryck vilket ger en snabb målning. Här jobbades långsamt med lågtryck, det var mer som konstnärsmålning.

Den färg Teknos tog fram innehåller metallpigment för att kunna bygga upp sandpappersstrukturen. I och med att lågtryck användes vid målningen kunde ett grövre munstycke på 1,8 millimeter användas. Detta var en förutsättning för att metallpartiklarna i färgen skulle kunna passera munstycket.

Sex lager färg

Innan bron lämnade fabriken i Kina för transport till Sverige och Slussen målades den med fem lager färg. Det var en zinkrik grundfärg, två lager epoxi mellanfärg och två lager polyuretan täckfärg. Det sjätte färglagret var guldfärgen, som målades på plats vid Slussen.

– De fem första lagren är de som krävs enligt brostandard. Det sjätte lagret är rent estetiskt, och det är mer hantverk än målning. Det är helt unikt att det estetiska utseendet på en bro fått ta så mycket plats, sa Kurt Fredriksson från Seapen Consulting.

Noggrann testning

Teknos tävlade med flera färgtillverkare om att få tillverka guldfärgen till Guldbron. Varje företag fick måla plåtar som ställdes upp vid Slussen. Detta för att kunna bedöma färgerna på rätt plats, med rätt ljus och i rätt miljö.

När valet av färg gjorts fick sedan det företag som skulle utföra målningen öva på plåtar inför den skarpa målningen av bron. Detta dels för att lära sig tekniken med att bygga upp strukturen med färgen, dels för att få alla som skulle måla att få fram samma slutresultat.