Nyheter

Nytt samarbete för att stärka framtidens klimatsmarta energinät

2021 deltog SaltX i Helsingfors globala tävling Helsinki Energy Challenge där SaltX bidrag för hur Helsingfors stad ska bli klimatneutralt redan 2035, blev ett av fyra vinnande bidrag (läs mer om SaltX vinnande bidrag – Smart Salt City här).

Vinsten gjorde att flera företag och städer fick upp ögonen för SaltX energilagringslösningar och kompetens för design av storskaliga energisystem, däribland Norrenergi.  

– Norrenergi har en ambitiös plan för att ställa om till en ännu mer hållbar energiförsörjning och ser en framtid där vi helt eliminerat den sista andelen fossilt bränsle som idag är 1-2 procent. Här ser vi att SaltX lösningar och djupa kompetens kan blir en viktig möjliggörare, säger Ted Edén, energisystemutvecklare på Norrenergi AB. 

SaltX kompetens inom storskalig energilagring med flertalet uppförda piloter har rönt stort intresse såväl nationellt som internationellt. I och med vinsten i Helsinki Energy Challenge, bevisar nu bolaget även sitt kunnande inom design av klimatneutrala och storskaliga energisystem för såväl städer som industrier. Den analys- och kostnadsoptimeringsmodell som togs fram för Helsinki Energy Challenge i samarbete med Rebase Energy, är en unik lösning för träffsäkra analyser och modellering

– Vi är stolta över vinsten där vår analys- och optimeringsmodell var helt avgörande. Vi kan nu modellera, analysera och konstruera hållbara och skalbara energilösningar för både industrin och städer. Vi är tacksamma för det förtroende vi fått av Norrenergi där de tydligt visar att de agerar för ett hållbart samhälle, säger Carl-Johan Linér, VD för SaltX. 

Energilagring är en avgörande faktor i omställningen till ett fossilfritt fjärrvärmesystem. För att kunna nå klimatmålen krävs en fortsatt omställning av Sveriges fjärrvärmesystem. SaltX och Norrenergis samarbete är ett viktigt steg i det systemskiftet.