Nyheter

Nytt avtal: ONE Nordic ska underhålla elnätet i Kristianstad

Från oktober 2022 kommer ONE Nordic AB leverera tjänster inom stationsunderhåll och eldistribution för C4 Energikoncernens elnätsbolag C4 Elnät AB.

Det fyraåriga avtalet, med chans till förlängning på ytterligare fyra år, är värt 32 miljoner kronor.

– Efterfrågan på el ökar och för att framtidssäkra elleveransen är det viktigt att säkerställa en långsiktig samarbetspartner. Med det nya avtalet säkrar vi tillgång till resurser och kompetens i vårt kontinuerliga arbete med att bygga ett robust och driftsäkert elnät för framtiden” säger Mikael Ström, Avdelningschef för elnät på C4 Energi.

C4 Energikoncernens elnätsbolag C4 Elnät AB äger elnätet i tätorterna Kristianstad och Åhus och har totalt ungefär 28 100 elnätskunder inom Kristianstads kommun. Förutom att bygga ut och förstärka elnätet i regionen, kommer också One Nordic att sköta service och underhåll av de fyra fördelningsstationer som ligger inom elnätsområdet i Kristianstad kommun.

– Vi är mycket stolta och glada över förtroendet från C4 Elnät. Avtalet visar att vi har ett starkt och attraktivt erbjudande inom stationsunderhåll och eldistribution. Avtalet innebär att ONE Nordic stärker sin position i Norra Skåne med ett nytt stort och prestigefullt uppdrag. Avtalet innebär också att vi kommer vi behöver rekrytera fler stations/lokalnätsmontörer, projektledare och beredningstekniker till regionen, säger Jonas Fröberg, regionchef Syd på ONE Nordic.