Nyheter

Storstasning på vätgas i Bottenviken

Nordion Energi satsar tiotals miljarder kronor på ett gasnät längs Bottenviken tillsammans med Gasgrid Finland. Nätet ska förse de nya gröna industrierna i norr med vätgas, rapporterar SvD Näringsliv.

Tyskland försöker desperat göra sig av med sitt beroende av rysk gas. Nord Stream 2-ledningen genom Östersjön riskerar att skrotas innan den ens tagits i bruk. Dessutom vill miljörörelsen fasa ut naturgas helt eftersom den leder till utsläpp av växthusgaser.

Men det hindrar inte ett svensk-finskt konsortium från att bygga ett nytt gasnät för tiotals miljarder kronor.

Fakta:

Nordion Energi består av Swedegas och Weum som arbetar med infrastruktur och klimatneutral distribution av gas. Gasens roll i omställningen av svensk industri, liksom till ett hållbart energi- och transportsystem, är central, inte minst tack vare dess flexibilitet och lagringsförmåga. Stödet för en ökad användning av grön gas är stort, både inom politik och näringsliv – och Nordion Energi tar ansvar för att driva på för en snabbare övergång till förnybara gaser, inte minst vätgas som kommer att bli viktig i omställningen framåt.
I koncernen ingår också Falbygdens Energi som erbjuder el, värme och bredband.