Nyheter

Snart beslut gällande Torsboda Industripark

Den 25 april väntas kommunfullmäktige i Timrå fatta ett beslut om antagandet av Torsbodaplanen, en planprocess som varit prioriterad sedan augusti 2021. Planen möjliggör etablering av en storskalig energiintensiv verksamhet.

– Arbetet för att få en stor energiintensiv industrietablering på Torsboda, som ger minst 2000 arbetstillfällen inom kommunen. Denna plan är ett led i detta och jag är övertygad om att vi inom en snar framtid har en sådan i vår arbetsmarknadsregion, säger Stefan Dalin (s), kommunstyrelsens ordförande Timrå kommun.

– Nu tar vi nästa steg i arbetet med att anta Torsbodaplanen och fokuserar än mer på att skapa förutsättningar för en arbetsintensiv företagsetablering i närtid. Där fokus ligger på att skapa tusentals arbetstillfällen, säger Tony Andersson (m), oppositionsråd Timrå kommun.

Arbetet med planprocessen har gått snabbt, från planuppdrag 31 augusti 2021 till beslut om antagande 25 april 2022. Under planprocessen har närboende, myndigheter och andra berörda haft synpunkter på detaljplanens innehåll, något som Timrå kommun har tagit i beaktande och till vissa delar gjort justeringar utifrån.

– Det har varit ett intensivt arbete, men också väldigt motiverande med ett så omfattande projekt. Vi har haft en aktiv och bra dialog med medborgarna. Det har varit en utmaning att möta alla synpunkter, men platsen bedöms väl lämpad för den här typen av markanvändning och kan leda till en positiv utvecklig för hela regionen, säger Olof Lindstrand, planarkitekt på Timrå kommun.

Kraven från Trafikverket och Länsstyrelsen har varit säkerheten längs E4 och järnvägen. Detta har inneburit en ny planering av en trafikplats längs E4 som beräknas kosta cirka 150 miljoner kronor.

– Förhoppningen är en medfinansiering där staten bekostar byggnationen av den nya trafikplatsen, alternativt av den kund som väljer att etablera sin industri på Torsboda Industripark, avslutar Christian Söderberg, VD på Timrå Invest AB.

Timrå Invest AB inväntar den gemensamma bolagsbildningen mellan Sundsvalls kommun och Timrå kommun, som ska gå under namnet Torsboda Industrial Park. Ett arbete som drivs i samverkan mellan Härnösands, Sundsvalls och Timrå kommuner i samarbete med Timrå Invest AB.