Nyheter

SKF lämnar Ryssland

SKF meddelar idag att företaget har beslutat att upphöra med all verksamhet i Ryssland. Avsikten är att avyttra verksamheten på ett kontrollerat sätt med den tydliga ambitionen att säkerställa en framtid för SKFs anställda i Ryssland.

Rickard Gustafson, VD och koncernchef:

– Den ryska invasionen av Ukraina innebär allvarliga konsekvenser för våra verksamheter i Ukraina och Ryssland. I den här svåra situationen har vi naturligtvis genomgående respekterat alla sanktioner och exportrestriktioner. Vi har dragit slutsatsen att det är omöjligt för oss att fortsätta i Ryssland, eftersom grundförutsättningarna och stabiliteten för vår verksamhet inte existerar längre.

– Sedan invasionens början, när vi stoppade vår export till Ryssland, har vi dagligen utvärderat situationen för att förstå samtliga konsekvenser av eventuella åtgärder. SKF är ett globalt bolag och det har varit viktigt att ta den tid som behövdes för att finna en lösning som tar hänsyn till såväl påverkan på våra anställda som den övergripande verksamheten i sin helhet. Vi har nu beslutat att upphöra med SKFs samtliga verksamheter, engagemang och investeringar i Ryssland. Vår intention är att avyttra våra ryska verksamheter, med målet att säkra en framtid för våra kollegor.

En nedskrivning på cirka 500 miljoner kronor relaterad till avyttringen kommer redovisas under det andra kvartalet. Försäljning i Ryssland stod för cirka 2% av koncernens totala omsättning 2021.