Nyheter

Epiroc-priser uppmärksammar smart borrigg, kundsamarbete, och förstärkt USA-verksamhet

Epiroc uppmärksammar nästa generationens ovanjordsborrigg, framgångsrikt samarbete med en kund i Demokratiska republiken Kongo, och det förstärkta säljbolaget i USA med tre årliga priser.

Inspired by Innovation-priset belönar ledande teknisk innovation på Epiroc som haft tydlig kommersiell framgång. Det presenteras till teamet bakom den nya generationen SmartROC D65 ovanjordsborrigg. Den uppgraderade SmartROC D65 har en plattform redo för automation som möjliggör helt autonom drift. Borriggen är fylld med smarta funktioner som automatiserad borrning och stånghantering. Den minskar också en redan låg bränsleförbrukning genom ett nytt styrsystem för hydraulik och tryckluft. Den nya generationen SmartROC D65 är en vinnare för både kunder och miljö.

United in Performance-priset belönar exceptionellt kundsamarbete. Det presenteras till ett Epiroc-team i Demokratiska republiken Kongo, samt till kunden Kamoa Coppers team vid den nya Kamoa-Kakula-gruvan. Genom ett nära samarbete har teamen framgångsrikt lyckats få igång gruvan på ett mycket effektivt och säkert sätt. Genom planerade utbyggnader i etapper är gruvan, som startade kommersiell produktion 2021, positionerad för att bli en av världens största kopparproducerande gruvor.

Dare to Think New-priset får sitt namn från Epirocs vision som lanserades förra året. Det presenteras till Epirocs marknadsbolag i USA, vilket har stärkt sin verksamhet de senaste åren för att ytterligare förbättra upplevelsen för kunder, kollegor, och andra intressenter. Detta har bland annat resulterat i ett ännu mer kundcentrerat tillvägagångssätt, även under en period med globala utmaningar i logistikkedjan.

Prisvinnarna är utmärkta exempel på Epirocs innovativa anda och vision att ’Dare to think new’. Gratulationer till samtliga, säger Helena Hedblom, Epirocs VD och koncernchef. Vi fortsätter att fokusera på innovativa lösningar som stärker säkerhet och produktivitet både för kunder och i vår egen verksamhet.