Nyheter

Ny ordförande för Skogsindustrierna

Ulf Larsson, vd och koncernchef för SCA, har valts till ny ordförande för branschorganisationen Skogsindustrierna. I sin nya roll blir han en viktig företrädare för skogsnäringen som står för 10 procent av svenskt exportvärde och har en central roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

– Skogsindustrin kommer att spela en avgörande roll i det formativa skede Sverige, EU och världen befinner sig i. Skogsnäringens roll i omställningen behöver uppvärderas i takt med att den globala viljan att fasa ut fossila produkter, material och bränslen tilltar, säger Ulf Larsson.

Ulf Larsson framhåller vikten av att öka förståelsen och förbättra villkoren för det svenska skogsbruket. På EU-nivå ser han gärna att Sverige krokar arm med andra skogsnationer för att fortsätta visa att skogen är en strategisk viktig resurs och att brukande av skogens förnybara råvara är en förutsättning för en hållbar och fossilfri utveckling.

– Efter Rysslands invasion av Ukraina är omvärldsläget mycket oförutsägbart och skapar osäkerhet i globala värdekedjor, vilket naturligtvis också påverkar skogsnäringen. Eftersom skogsindustrins strategiskt viktiga råvara är basen för allt från klimatsmart byggande till hygienprodukter och förpackningar för läkemedel, livsmedel och biobränslen till transporter så behöver egenförsörjning och oberoende av skogsråvara prioriteras högre inom EU, säger Ulf Larsson.

Skogsindustrierna verkar för att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och öka användningen av skogsbaserade produkter. Valet av ny styrelseordförande skedde på föreningens årsstämma den 20 april. Uppdraget innehas under två år.