Nyheter

Kraftringen och samarbetspartners beviljas 50 miljoner kronor till forskningsprojekt

Nyligen beviljades forskningsprojektet ”Pathways towards an efficient alignment of the financial system with the needs of biodiversity (BIOPATH)” 50 MSEK i stöd från MISTRA – en stiftelse för miljöstrategisk forskning. BIOPATH kommer att starta i september 2022 och pågå i fyra år.

Projektet kommer att fokusera på policy & reglering kopplat till skog/biomassa.

För Kraftringen är frågan kring biologisk mångfald och ett uthålligt, produktivt skogsbruk högst upp på agendan. En stor del av vår bränslemix kommer direkt från skogen eller skogsindustrin i form av restprodukter från skogen (grenar, toppar, barr, spån) Därför är det helt avgörande att biobränslena som används inom vår energiproduktion kommer från processer som är ekologiskt hållbara, säger Sara Kralmark hållbarhetsstrateg på Kraftringen.

– Glädjande att forskningsprojektet beviljas medel, det kommer öka vår kunskap kring den biologiska mångfalden i skogen. För Kraftringen är det en av våra strategiskt viktigaste frågor – inte minst nu när vi utreder förutsättningarna för ett nytt kraftvärmeverk i Örtofta till år 2028, avslutar Patrik Schneider produktionschef på Kraftringen.

I projektet ingår Kraftringen och 33 partners, bland annat representanter från finans- och bankvärlden, olika beslutsfattare och energibolag.

Läs mer om projektet här:

https://www.mistra.org/nyhet/1…