Nyheter

Storskogen förvärvar Danboring

Storskogen har ingått avtal om att förvärva 90,1 procent av aktierna i Danboring A/S. Bolaget är specialiserat på schaktfritt ledningsbyggande i Danmark, Norge, Sverige och Tyskland. Danboring rapporterade en EBITA på 28 MDKK under 2021. Förvärvet kompletterar Storskogens övriga bolag verksamma inom schaktfritt ledningsbyggande.

Danboring grundades 1997 och har sitt huvudkontor i Kjellerup, Danmark, med drygt 35 medarbetare. Bolaget erbjuder ett brett utbud av tjänster inom schaktfria tekniker, inklusive styrd borrning för bland annat vatten, avlopp, elkablar, fiber och fjärrvärme. Danboring har byggt upp en stark position på den danska marknaden med långvariga kundrelationer genom en flexibel affärsmodell och lokal närvaro i östra och västra Danmark. Utöver den huvudsakliga verksamheten i Danmark är företaget även aktivt i Norge, Sverige och Tyskland.

Danboring leds av Heine Serritslev Jørgensen, vd, och Thorbjørn Risgaard, grundare och affärsutvecklingschef. Heine och Thorbjørn kommer att kvarstå i sina respektive roller och som minoritetsägare i Danboring.

– Vi har haft en positiv utveckling de senaste åren och är mycket nöjda med att få in en ny majoritetsägare med långsiktighet, betydande finansiell styrka och stor kompetens. Tillsammans med Storskogen och deras övriga bolag inom schaktfria tekniker ser vi fram emot att tillvarata marknadsmöjligheter och fortsätta att växa och vidareutveckla bolaget, säger Thorbjørn Risgaard, grundare av Danboring.

Danboring är det fjärde förvärvet i Storskogen Danmark under det senaste året och kompletterar Storskogens övriga bolag inom schaktfritt ledningsbyggande inom vertikalen Infrastruktur.

– Vi är mycket glada över att ha förvärvat ett så framgångsrikt bolag som Danboring. Bolaget har etablerat en stark position inom schaktfritt ledningsbyggande och har gynnats av marknadstrenden med fokus på minskad påverkan på miljö och omgivning. Vi ser fram emot att fortsätta att utveckla bolaget tillsammans med ledningen och de anställda, säger Jan Ebbesen, vd för Storskogen Danmark.

Förvärvet förväntas tillträdas i början av det andra kvartalet 2022.