Nyheter

Skellefteå får flera nya utbildningar inom industri

De pågående och framtida satsningarna på etableringen av en hållbar norrländsk industri ritar om kartan för den svenska arbetsmarknaden. Som svar på de nya jobben och kompetensbehov som nu uppstår utökar Lernia sin verksamhet på flera platser i norra Sverige med nya kontor och yrkeshögskoleutbildningar. I Skellefteå stöttar bolaget upp med nya arbetsmarknadsutbildningar inom bygg, träindustri och industriteknik.

Aktörer inom bland annat vindkraft, fossilfritt stål och batteritillverkning investerar 140 miljarder kronor i norra Sverige fram till år 2025. Parallellt satsar offentlig sektor på att skapa förutsättningar för hållbara nyetableringar och att ställa om smutsiga industrier till grönt. Satsningarna innebär många nya arbetstillfällen och förändrade kompetensbehov. Därför utvidgar Lernia nu sin verksamhet i norra Sverige med flera nya kontor och vuxenutbildningar.

 – Den norrländska industrin med fokus på ett fossilfritt Sverige spelar en viktig roll för att klara klimatutmaningarna. Satsningar innebär även stora möjligheter när det kommer till nya arbetstillfällen men också ekonomiskt tillväxt för regionerna, därför är jag så stolt över att vi nu utökar vår verksamhet i norra Sverige för att tillgodose arbetsmarknadens behov och få människor i jobb, säger Jan Collin Saxer, regionchef på Lernia.

Skellefteå får nya utbildningar

Region Västerbotten uppger att 40 000 nya jobb behöver fyllas fram till 2025 för att täcka efterfrågan på ny kompetens och arbetskraft. En av städerna som Lernia satsar särskilt på är Skellefteå, där man nu startar nya utbildningar inom bygg, träindustri och industriteknik. Nya kontor kommer även öppna i Luleå och Piteå med bemanning, utbildning och matchning, och i Umeå satsar man på flera nya yrkeshögskoleutbildningar inom bygg och fordon.

 – Om vi ska ha en chans att säkra upp den arbetskraft som behövas framåt är det extremt viktigt att vi utbildar, kompetensutvecklar och hjälper företagen att hitta rätt kompetens, och det är tanken att våra satsningar i Skellefteå ska hjälpa till med, säger Jan Collin Saxer, regionchef på Lernia.