Nyheter

BMW Groups skapar bilindustrins mest hållbara leverantörskedja med 100% grön el

BMW Group har som mål att skapa bilindustrins mest hållbara leverantörskedja. Därför kommer aluminiumfälgarna för både BMW och MINI att produceras med 100 procent grön el, från 2024 och framåt.

Varje år upphandlar BMW Group omkring 10 miljoner lättmetallsfälgar, där 95 procent är gjorda av gjuten aluminium. Fram till nu har denna produktion stått för omkring fem procent av CO2-utsläppen i leverantörskedjan. Dessa kommer mer än halveras med övergången till mer hållbar produktion som använder grön el.

Omställningen berör framförallt den energislukande elektrolytiska process som används för aluminumframställningen samt gjutning av fälgarna. För detta ändamål har BMW Group slutit avtal med samtliga leverantörer av fälgar.

Ska spara 500 000 ton koldioxid om året

Koldioxidutsläppen beräknas kunna minska med 500 000 ton per år genom att använda hållbart framställd aluminium från sina leverantörer, enligt oberoende revisioner.

– Grön el är ett av de viktigaste verktygen för att minska CO2-utsläppen i vår leverantörskedja. Vi har redan tecknat över 400 avtal med våra leverantörer, av både fälgar och aluminium, som ålägger dem att använda grön el, säger Joachim Post, styrelsemedlem BMW AG med ansvar för Inköp och Leverantörsnätverk.

Aluminium har också goda förutsättningar för återvinning, där använda fälgar kan smältas ned till nytt material, som del av en cirkulär ekonomi. Detta minskar behovet av den energikrävande processen för att producera nytt råmaterial.

MINI blir pionjärer

Redan från 2023 kommer MINI använda gjutna lättmetallfälgar av 70-procent återvunnen aluminium för nya generationen av MINI Countryman. Koldioxidutsläppen från dessa kan då minska med upp till 80 procent genom att kombinera 100 procent grön el i produktionen med 70 procent återvunnet råmaterial.

Certifierat av Aluminium Stewardship Initiative (ASI)

I många år har BMW Group varit aktiva i olika internationella initiativ som rör standardisering av råmaterialutvinning. Detta inkluderar Aluminium Stewardship Initiative (ASI), en internationell icke vinstdrivande organisation som finansieras av miljö och industriorganisationer, NGO:er, aluminiumproducenter och tillverkningsföretag. BMW Group välkomnar nu att många av sina leverantörer av aluminiumfälgar har anslutit sig till ASI, som ett viktig bidrag för att skapa en socialt och miljömässigt ansvarsfull värdekedja för aluminium.

ASI har redan certifierat lättmetallgjuteriet vid BMW Groups fabrik i Landshut för sin hållbara hantering av aluminium.

Steg för steg mot hållbarhetsmålen

Målet är att minska utsläppen genom hela leverantörskedjan med 20 procent till 2030, jämfört med nivåerna 2019. Övergången till 100 procent grön el i produktionen av aluminiumfälgar, samt systematisk ökning av andelen sekundär aluminium är viktiga delar av detta, i linje med principerna för cirkulär ekonomi som BMW Group ämnar efterfölja.

Sedan 2021 köper BMW Group aluminium som producerats i Dubai med 100 procent solenergi. Denna alumium används för att tillverka karosser och motorkomponenter på fabriken i Landshut. Denna alumium utgör ungefär hälften av den årliga förbrukningen på fabriken.