Nyheter

Holmen Timber Braviken investerar i onlinesystem från SPM för såglinje

Holmens sågverk i Braviken utanför Norrköping är ett av Skandinaviens största och mest moderna sågverk. Sedan anläggningen togs i drift 2011 har flera investeringar gjorts för att öka produktionen av trävaror. På såglinjen av fabrikatet Linck har man nyligen installerat det högpresterande onlinesystemet Intellinova Parallel EN för att säkerställa maximal tillgänglighet.

I en första etapp under slutet av 2021 installerades mätsystemet Intellinova Parallel EN tillsammans med tjugonio DuoTech accelerometrar för övervakning av mekanisk kondition och smörjkondition på såg- och fräsenheter med hjälp av de patenterade HD-teknologierna SPM HD för stötpulsmätning och HD ENV för vibrationsövervakning.

SPM Instruments serviceingenjörer ansvarar för konditionsövervakning med larm och månadsrapporter via webbportalen SPM ServiceNet, där alla rapporter samlas på ett lättöverskådligt sätt för sågverkets underhållsavdelning. I konditionsövervakningstjänsten ingår även trimmer med totalt femton DuoTech accelerometrar anslutna till två enheter av onlinesystemet Intellinova Compact med åtta mätkanaler vardera. Så snart en ny rapport läggs in i webbportalen får mottagaren mail om att en ny rapport finns att ta del av.

Förutom att följa mätningarna direkt i analysmjukvaran Condmaster Ruby 2022 på en lokal server hos Holmen Timber Braviken kan sågverkspersonalen också enkelt följa utvecklingen av mätresultat via webbapplikationen Condmaster.NET på smartphone, surfplatta eller pc. Mätdata kan även integreras till överordnat fabrikssystem med hjälp av Rest API och OPC UA.

Jörgen Seropian, Produktionschef Rå del, tror starkt på tillståndskontrollens potential:

– Jag och mina medarbetare är nöjda och känner oss trygga med tjänsterna som SPM levererar. Fram till idag så har vi lyckats att lokalisera ett flertal potentiella lagerhaverier som vi har lyckats med att reparera och byta på ett planerat sätt, haverier som annars hade varit mycket kostsamma i både stilleståndets tid och delar. Jag tror innerligt på idén och konceptet med övervakning, och tjänsten som SPM erbjuder med rapporter som är pedagogiska för gemene man att förstå.

Holmen Timber är ett av Holmen-koncernens fem affärsområden och erbjuder högkvalitativa trävaror till snickeri- och byggindustrin samt direkt till bygghandeln och trävaruimportörer. Råvaran kommer från egna hållbart brukade skogar och förädlas till byggnadsmaterial på fem spårbarhetscertifierade sågverk.

Vid Bravikens Sågverk produceras konstruktions- och snickerivirke av gran och tall. I processen tas alla delar av virkesråvaran tillvara i ett kretslopp där flis från sågverket går till massaproduktion vid det intilliggande pappersbruket Holmen Paper Braviken och de slutliga restprodukterna blir till biobränsle som ger energi och fjärrvärme.