Nyheter

Mikael Lundin har föreslagits till ny ordförande i SENS

De större ägarna har valt att föreslå att Mikael Lundin väljs som ny ordförande i SENS vid den ordinarie stämman den 20 maj.

Som meddelats har Mikael Odenberg aviserat sin avgång, och styrelsen har därmed tillförordnat Hans Andréasson till ny ordförande fram till den ordinarie bolagstämman.

De större ägarna har efter sonderingar valt att föreslå Mikael Lundin att väljas till ordförande vid den ordinarie bolagstämman den 20 maj.

Mikael har en gedigen bakgrund från energisektorn, bland annat som styrelseledamot i Statkraft och tidigare VD för Polhem Infra, en investeringsfond ägt av AP-fonderna Första AP-Fonden, Tredje AP-Fonden och Fjärde AP-Fonden. Mikael har även varit VD för Nord Pool och har stor erfarenhet från handel med energi, något som kommer vara mycket viktigt för SENS i och med den utökade inriktningen mot sol & vind kombinerat med energilagring.

Den nya inriktningen mot att bygga sol- och vindkraft och att kombinera dessa med energilagring kommer medföra ett utökat fokus på energihandel och infrastrukturfinansiering, och där kommer Mikaels erfarenheter utgöra ett välkommet komplement i styrelsen.

Om SENS:

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, lösningar möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS utvecklar, bygger och säljer storskaliga projekt inom sol- och vindkraft och energilager. Bolaget bedriver även konsultverksamhet mot energibolag och fastighetsägare inom termiska energisystem. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.