Nyheter

Beslut om justerad dammkonstruktion i Aitik

Pågående geotekniska undersökningar i Aitik visar på behov av att på sikt övergå till en justerad dammhöjningsmetod för att långsiktigt säkerställa deponering av anrikningssand. Därtill finns behov av att förstärka den nuvarande dammkonstruktionen för att uppfylla bästa internationell branschstandard.

Insatserna under de kommande två åren beräknas medföra ökade investeringar på sammanlagt 5 miljarder SEK, varav 1 miljard SEK under 2022.

– En hög dammsäkerhet är alltid vår yttersta prioritet. Den nya inriktningen innebär naturligtvis utmaningar på kort sikt men den skapar också långsiktiga möjligheter i Aitik och en tydlig riktning för hur verksamhetens kan utvecklas framåt, säger Mikael Staffas, VD och koncernchef Boliden.

Normalt fylls och byggs dammkonstruktionerna vid Aitiks sandmagasin i takt med produktionen. I anslutning till pågående undersökningar inför framtida dammhöjningar har områden med sämre markförhållanden än vad som tidigare uppskattats identifierats. Ytterligare dammhöjningar eller deponering av anrikningssand mot dammar i dessa områden har därför stoppats. I ett första steg kommer nu befintliga dammkonstruktioner att förstärkas och viss infrastruktur måste flyttas. Detta bedöms ta ungefär två år, varefter dammhöjningar och deponering i området kan återupptas.

Produktionen i Aitik bedöms inte påverkas under denna tid eftersom anrikningssand fortsatt kan deponeras i andra delar av sandmagasinet. Åtgärderna är beroende av miljötillstånd och andra godkännanden, men arbeten kan inledas utan föregående tillståndsprövning.

För 2022 bedöms nu de totala investeringarna i koncernen öka från tidigare kommunicerade drygt 10 miljarder SEK till drygt 11 miljarder SEK.