Nyheter

SCA: ”Skog och mark för grön omställning”

”Svensk skogsnäring är grunden för att Sverige och EU ska ha en hög självförsörjning av en viktig råvara. På relativt kort tid kan vindkraft generera stora volymer el. Dessvärre är incitamenten att säga ja till etableringar små för kommunerna och en olycklig bieffekt av att skatterna går till staten och inte ens till del tillåts stanna i regionerna som står för produktionen.”

Det skriver Hans Djurberg, hållbarhetschef, SCA i en debattartikel i Västerbottens-Kuriren:

”Klimatpolitiska rådets nya rapport framhåller att industri- och finanssektorns vilja att investera i förnybar energi och fossilfria transporter växer över hela världen.”

”För SCA, där hållbarhet är en integrerad del i affärsmodellen, är det intressant att notera att vår hemregion – norra Sverige – har synnerligen goda möjligheter att driva den gröna omställningen. Eftersom 80 procent av vår försäljning avser export så kan norra Sveriges bioprodukter bidra till klimatnytta i omvärlden och samtidigt skapa tillväxt lokalt.”

”Med rätt förutsättningar kan skogsnäringen och norra Sverige leda omställningen på tre områden.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.vk.se/2022-04-07/debatt-skog-och-mark-for-gron-omstallning