Nyheter

Ny undersökning visar på Europas starka signal mot rysk gas

Ekomodernisternas internationella paraplyorganisation Replanet släpper idag en ny europeisk opinionsundersökning där 12 000 personer från sex länder tydligt visar avstånd för rysk gas. Undersökningen som presenterades i The Guardian är en viktig signal för Europas beslutsfattare att agera nu. 

Länderna som deltagit i undersökningen utöver Sverige är Storbritannien, Tyskland, Polen, Nederländerna, och Frankrike. Undersökningen är utförd av Savanta ComRes om attityder till ett ryskt embargo för fossila bränslen och de uppoffringar folk skulle vara villiga att göra för att att få det hända.

Siffror som utmärker det europeiska ställningstagandet:

Nästan 70 % av européerna stöder ett omedelbart embargo, bara 15 % håller inte med.

74 % stöder ”massivt ökade utgifter för energiproduktion med låga koldioxidutsläpp” för att öka energioberoendet. Bara 10% håller inte med. Detta var starkast i Storbritannien (80 % mot 7 %) och Polen (81 % mot 8 %).

En majoritet av européerna (53 %) skulle vara beredda att äta mindre kött om det minskade bördan på ukrainsk export. Samtidigt är 40 % beredda att acceptera energiransonering, men endast 16 % beredda att betala mer för sin energi.

En klar majoritet i alla länder och åldersgrupper stöder att ”gå in för att bygga ny kärnkraft” för att gemensamt ta itu med klimatkrisen och minska vårt beroende av ryska fossila bränslen (65 % håller med mot 16 % håller inte med).

I Sverige ser vi följande:

90 % stödjer någon form av åtgärd som minskar vårt beroende av Ryssland. Dessa åtgärder skiljer dock.

Av de olika åtgärder finns relativt lågt stöd för ransonering (43 % för), högre energikostnader (21 % accepterar högre energipriser), och villighet att kompromissa med utsläppsmål (34 %).

60 % ger ett omfattande stöd för storsatsningar på fossilfri energiproduktion. 

54 % är för att förenkla tillstånd för sol och vindkraft.

64 % är för att förlänga driften av kärnkraftverk 

Hela 60% är för en storsatsning på ny kärnkraft.

– Siffrorna talar sitt tydliga språk, och det är upp till beslutsfattarna nu att aktivt ställa om till ett samhälle som inte är beroende av rysk gas och vidta åtgärder för att säkerställa såväl fred och ett rent energisystem. Att 90 procent av de svenska tillfrågade stödjer någon form av åtgärd för att minska beroendet av rysk gas talar sitt tydliga språk, säger Karolina Lisslö Gylfe, generalsekreterare Ekomodernisterna,