Nyheter

Gruvspel från ABB garanterar säkerhet och effektivitet och bidrar till att minska utsläppen i en större gruva i Australien

ABB har fått en stor order på ett gruvspel med hög nyttolast, tillhörande infrastruktur och säkerhetssystem från det australiensiska gruvbolaget OZ Minerals. Kontraktet kommer att bidra till att säkerställa effektiv bearbetning och lång livslängd som en del av en pågående utbyggnad på 400 miljoner dollar vid Prominent Hill-gruvan i södra Australien.

Gruvspelet, som kommer att konstrueras och levereras av ABB, har en kapacitet på 39 400 kilo och har den starkaste drivlinan som ABB någonsin har installerat i Australien. ABB:s specialister kommer också att övervaka installationen och idrifttagningen.

OZ Minerals guld-, silver- och koppargruva inledde sin verksamhet 2009 som en dagbrottsgruva, men är idag en underjordisk gruva som producerar 4,5 miljoner ton per år via truckuppfordran. Hisschaktet ger tillgång till mineralresurser utanför den nuvarande gruvplanen som skulle ha varit olönsamma via truckuppfordran från omkring 2033.

Genom att konstruera och sänka Wira-schaktet kommer man enligt OZ Minerals att öka den årliga produktionstakten under jord, förlänga gruvans livslängd, minska driftskostnaderna, sänka utsläppsintensiteten och öka den totala driftsäkerheten.

ABB är känt som en global ledare inom gruvspelssystem och de fyra senaste gruvspelen som installerats i Australien har tilldelats den globala teknikledaren.

– Projektet är viktigt för landets gruvindustri och metallförsörjning, säger Stuart Cowie, chef för Process Industries på ABB Australia. Den lokala leveranskedjan och arbetskraften är också beroende av gruvan och på ABB gör vi det möjligt för den att fortsätta i flera år till med ökad säkerhet, högre produktionstakt och lägre utsläpp.

När anläggningen vid Prominent Hill är i drift kommer den att ha ABB Ability™ Safety Plus for hoists, en serie säkerhetsprodukter för gruvspel som levererar den högsta säkerhetsnivån för personal och utrustning som är tillgänglig idag inom gruvindustrin. Det är den första helt SIL 3-certifierade (Safety Integrity Level) lösningen för gruvspel, som noggrant undersökts och certifierats av ett oberoende globalt certifieringsorgan för funktionell säkerhet och som strikt utvecklats i enlighet med den internationella standarden för maskinsäkerhet IEC62061. Produkterna omfattar Safety Plus Hoist Monitor (SPHM), Safety Plus Hoist Protector (SPHP) och Safety Plus Brake System (SPBS) inklusive Safety Brake Hydraulics (SBH).