Nyheter

IKEA investerar 3,5 miljarder kronor i solenergi

Ingka koncernen köper nio solenergiprojekt i Tyskland och Spanien till ett värde av 3,5 miljarder kronor. Investeringen är en del av IKEAs storsatsning på förnybar energi.

Ingka koncernens investeringsbolag, Ingka Investments, köper nio solenergiprojekt i Tyskland och Spanien av solenergiutvecklaren ENERPARC. Detta till ett totalt värde av cirka 3,5 miljarder kronor.

Solcellsparkernas förväntade produktion i de fyra solcellsparkerna i Tyskland motsvarar cirka 300 megawatt medan produktionen i de fem solcellsparkerna i Spanien motsvarar omkring 140 megawatt.

För samtliga 9 parker motsvarar den förväntade sammantagna produktionen elförbrukningen för omkring 140 000 europeiska hushåll. Parkerna kommer att generera motsvarande den el som krävs för att täcka förbrukningen i samtliga IKEA-varuhus och lager i Spanien och Tyskland.

– Vi är glada att kunna berätta om detta initiativ som möjliggör förnybar elförbrukning i Tyskland och Spanien, vilket innebär ytterligare ett steg i att öka vår energiproduktion i Europa och Nordamerika. Med våra egna solcellsparker och vindkraftsparker vill vi göra förnybar energi tillgänglig för hela IKEAs värdekedja men även bortom den, säger Krister Mattsson, VD på Ingka Investments.

Solenergiprojekten är i en tidig fas och förväntad byggstart är satt till slutet av 2022. Byggtiden för parkerna ligger kring sex månader.

Som en del av en total investering på dryga 65 miljarder kronor för att kunna förverkliga målet om 100 procent förnybar energi i Ingka koncernens totala värdekedja, har Ingka Investments satsat mer än 27 miljarder kronor i nya vind- och solelprojekt.

Utvecklingen av solcellsparkerna i Tyskland och Spanien är en del av IKEAs övergripande klimatmål för 2030 som innebär att verksamheten ska bli klimatpositiv genom att minska utsläpp av växthusgaser med mer än vad hela IKEAs värdekedja släpper ut – samtidigt som verksamheten växer. Som den största franchisetagaren för varumärket IKEA är Ingka koncernens bidrag avgörande för att uppnå målen för 2030.

– Detta partnerskap går i linje med vår strategi att till år 2030 utveckla solcellsanläggningar med en produktion som motsvarar cirka 10 gigawatt för våra egna portföljer samt tredjepartsportföljer. Det skickar en stark signal att Ingka koncernen och ENERPARC nu går ihop för att bidra till en värld med koldioxidneutrala energilösningar, säger Christoph Koeppen, VD och styrelseordförande för ENERPARC.

Idag äger och driver Ingka-koncernen 547 vindkraftverk, 10 solelparker i 14 länder och har utöver det 935 000 solpaneler på sina egna varuhus och lager, vilket innebär en installerad effekt på mer än 4 terrawatt, motsvarande den årliga energiförbrukningen för en miljon europeiska hushåll.